Công văn 854/TCHQ-TXNK

Công văn 854/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 854/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng hoạt động dầu khí


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 854/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đối với hoạt động dầu khí

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro.
(105 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu, Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 01005/TLKT ngày 13/1/2011 của Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro về việc áp dụng chính sách thuế và xử phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu, sau khi trao đổi ý kiến với Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 17, Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; Điểm 17, Mục II, Phần A Thông tư số 123/2008/NĐ-CP">129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật thuế GTGT, thì: Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

Mặt khác, theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 83 Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thì: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2009 ngày Luật thuế GTGT có hiệu lực thì trường hợp Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro nhập khẩu 109 lô hàng trong nước chưa sản xuất được từ tháng 1 - tháng 2 năm 2009 để phục vụ hoạt động khai thác dầu khí thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 17 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP Điểm 17 Mục II Phần A Thông tư số 123/2008/NĐ-CP">129/2008/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro biết, thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 854/TCHQ-TXNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 854/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/02/2011
Ngày hiệu lực 28/02/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 854/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng hoạt động dầu khí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 854/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng hoạt động dầu khí
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 854/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành 28/02/2011
Ngày hiệu lực 28/02/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 854/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng hoạt động dầu khí

Lịch sử hiệu lực Công văn 854/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng hoạt động dầu khí

  • 28/02/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/02/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực