Công văn 8547/VPCP-KTN

Công văn 8547/VPCP-KTN về khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8547/VPCP-KTN khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8547/VPCP-KTN
V/v khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại công văn số 1084/UBND-VP ngày 27 tháng 6 năm 2011 và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 3931/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25 tháng 10 năm 2011 về việc khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào tiền thuê đất phải nộp đối với Dự án Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hưng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện việc khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hưng đã ứng trả vào tiền thuê đất phải nộp theo đúng quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

2. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện việc khấu trừ nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TNMT, KHĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8547/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8547/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2011
Ngày hiệu lực30/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8547/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 8547/VPCP-KTN khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8547/VPCP-KTN khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8547/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành30/11/2011
        Ngày hiệu lực30/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8547/VPCP-KTN khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8547/VPCP-KTN khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

             • 30/11/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/11/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực