Công văn 857/QLCL-CL2

Công văn 857/QLCL-CL2 năm 2014 kết quả xây dựng và thực hiện các quy chuẩn và tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến sản xuất, chế biến chè do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 857/QLCL-CL2 2014 kết quả thực hiện quy chuẩn tiêu chuẩn quốc gia lsản xuất chế biến chè


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 857/QLCL-CL2
V/v kết quả xây dựng và triển khai thực hiện các quy chuẩn và tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến sản xuất, chế biến chè

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối

Phúc đáp Văn bản số 662/CB-NS ngày 08/5/2014 của Quý Cục về việc báo cáo kết quả xây dựng và triển khai thực hiện các quy chuẩn và tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến sản xuất, chế biến chè; Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông tin đến Quý Cục như sau:

1. Kết quả rà soát, xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc gia, quy phạm thực hành liên quan đến sản xuất chế biến chè:

Trong thời gian qua Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản không chủ trì xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, quy phạm thực hành sản xuất liên quan đến sản xuất, chế biến chè.

2. Công tác triển khai thực hiện tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc gia, quy phạm thực hành liên quan đến sản xuất chế biến chè:

Thực hiện quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh trọng điểm về sản xuất và chế biến chè (Phú Thọ, Thái Nguyên, Lâm Đồng ...) đã tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất chế biến chè theo quy định tại QCVN 01-132:2013/BNNPTNT, QCVN 01-07:2009/BNNPTNT. Kết quả triển khai cho thấy, về cơ bản các cơ sở sản xuất biến chè đã tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (91% cơ sở sản xuất chế biến chè xếp loại A/B).

3. Đề xuất, kiến nghị: Nhằm đánh giá hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn/Quy chuẩn và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong sản xuất, chế biến chè, đề nghị Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối chủ trì phối hợp với Cục Trồng trọt, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và Hiệp hội chè tổ chức cuộc họp triển khai vấn đề này.

Đề nghị Quý Cục tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Phùng Hữu Hào (để biết);
- Lưu: VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

 

Thuộc tính Công văn 857/QLCL-CL2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu857/QLCL-CL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2014
Ngày hiệu lực20/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 857/QLCL-CL2

Lược đồ Công văn 857/QLCL-CL2 2014 kết quả thực hiện quy chuẩn tiêu chuẩn quốc gia lsản xuất chế biến chè


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 857/QLCL-CL2 2014 kết quả thực hiện quy chuẩn tiêu chuẩn quốc gia lsản xuất chế biến chè
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu857/QLCL-CL2
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành20/05/2014
        Ngày hiệu lực20/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 857/QLCL-CL2 2014 kết quả thực hiện quy chuẩn tiêu chuẩn quốc gia lsản xuất chế biến chè

             Lịch sử hiệu lực Công văn 857/QLCL-CL2 2014 kết quả thực hiện quy chuẩn tiêu chuẩn quốc gia lsản xuất chế biến chè

             • 20/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực