Công văn 857/TY-KD

Công văn 857/TY-KD năm 2017 về kiểm dịch đối với sản phẩm động vật thủy sản xuất, nhập khẩu tại chỗ do Cục Thú y ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 857/TY-KD 2017 kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản xuất nhập khẩu tại chỗ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 857/TY-KD
V/v kiểm dịch đối với sản phẩm động vật thủy sản xuất, nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi:

Các Chi cục Thú y vùng,
Chi cục Kiểm dịch động vật vùng.

Cục Thú y nhận được Công văn số 677/QLCL-CL1 ngày 28/4/2017 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Văn Tám về kiểm dịch xuất nhập khẩu tại chỗ đối với sản phẩm động vật thủy sản, cụ thể: đối với các trường hợp lô hàng thủy sản xuất nhập khẩu tại chỗ, lô hàng chỉ cần được sản xuất tại cơ sở đã được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP, cơ quan Thú y thực hiện việc kiểm tra nhập khẩu đủ điều kiện bảo đảm ATTP, cơ quan Thú y thực hiện việc kiểm tra nhập khẩu (bao gồm lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần) mà không yêu cầu lô hàng phải kèm theo chứng thư.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, kịp thời đáp ứng thực tiễn sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; Cục Thú y hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc kiểm dịch nhập khẩu tại chỗ đối với sản phẩm động vật thủy sản như sau:

1. Tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu tại chỗ sản phẩm động vật thủy sản được sản xuất tại cơ sở đã được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP đăng ký với Cơ quan kiểm dịch cửa khẩu theo mẫu 03 TS ban hành kèm theo Phụ V ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (sau đây gọi là Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT).

2. Cơ quan kiểm dịch cửa khẩu thực hiện việc kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 14 của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT.

3. Tổ chức, cá nhân thực hiện việc xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm động vật thủy sản phải tuân thủ đầy đủ các quy định có liên quan khác.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về Cục để kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục GSQL - TCHQ (để p/h);

- Cục QLCLNLS&TS;
- Các Doanh nghiệp liên quan;
- Lưu: VT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Tiến Thể

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 857/TY-KD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu857/TY-KD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2017
Ngày hiệu lực08/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 857/TY-KD 2017 kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản xuất nhập khẩu tại chỗ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 857/TY-KD 2017 kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản xuất nhập khẩu tại chỗ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu857/TY-KD
        Cơ quan ban hànhCục Thú y
        Người kýDương Tiến Thể
        Ngày ban hành08/05/2017
        Ngày hiệu lực08/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 857/TY-KD 2017 kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản xuất nhập khẩu tại chỗ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 857/TY-KD 2017 kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản xuất nhập khẩu tại chỗ

             • 08/05/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/05/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực