Công văn 857/VPCP-KTTH

Công văn 857/VPCP-KTTH năm 2021 về sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 857/VPCP-KTTH 2021 sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư năm 2020


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 857/VPCP-KTTH
V/v sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư năm 2020

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 654/BTC-NSNN ngày 20 tháng 01 năm 2021, ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 161/BNV-TL ngày 13 tháng 01 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 455/BKHĐT-KTĐPLT ngày 25 tháng 01 năm 2021 về việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho phép 4 địa phương được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư năm 2020 để đầu tư các dự án đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật, gồm: Thành phố Hà Nội 5.000 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh 2.950 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3.180 tỷ đồng, tỉnh Bình Dương 4.000 tỷ đồng. Nguồn cải cách tiền lương còn lại, các địa phương dành để thực hiện cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo cam kết và theo chế độ quy định.

2. Đối với các địa phương khác (không có văn bản đề nghị hoặc không có nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi đầu tư phát triển), địa phương dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định; không sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi đầu tư phát triển.

3. Việc quản lý, sử dụng số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định của Luật đầu tư công và các quy định có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính giám sát việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn nêu trên tại địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
các Vụ: QHĐP, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). G

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 857/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu857/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2021
Ngày hiệu lực03/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(05/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 857/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 857/VPCP-KTTH 2021 sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư năm 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 857/VPCP-KTTH 2021 sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư năm 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu857/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành03/02/2021
        Ngày hiệu lực03/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (05/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 857/VPCP-KTTH 2021 sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư năm 2020

              Lịch sử hiệu lực Công văn 857/VPCP-KTTH 2021 sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư năm 2020

              • 03/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực