Công văn 8576/VPCP-QHĐP

Công văn 8576/VPCP-QHĐP năm 2020 về tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8576/VPCP-QHĐP 2020 đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh Phú Yên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8576/VPCP-QHĐP
V/v tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (văn bản số 2984/UBND-KTTH ngày 09 tháng 6 năm 2019) về việc tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5198/BKHĐT-LTĐT ngày 13 tháng 8 năm 2020), Tư pháp (văn bản số 3122/BTP-PLDSKT ngày 24 tháng 8 năm 2020), Tài chính (văn bản số 10323/BTC-ĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020), Xây dựng (văn bản số 4172/BXD-KHTC ngày 26 tháng 8 năm 2020), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp tại các văn bản nêu trên (file đính kèm) để tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Đấu thầu, các văn bản pháp luật có liên quan về đấu thầu và quy hoạch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, TP, KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, CN, NN, KTTH;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) Thg.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8576/VPCP-QHĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8576/VPCP-QHĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2020
Ngày hiệu lực13/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(21/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8576/VPCP-QHĐP

Lược đồ Công văn 8576/VPCP-QHĐP 2020 đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8576/VPCP-QHĐP 2020 đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh Phú Yên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8576/VPCP-QHĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành13/10/2020
        Ngày hiệu lực13/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (21/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8576/VPCP-QHĐP 2020 đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh Phú Yên

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8576/VPCP-QHĐP 2020 đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh Phú Yên

              • 13/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực