Công văn 858/BCĐTƯVSATTP

Công văn 858/BCĐTƯVSATTP năm 2018 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm do Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 858/BCĐTƯVSATTP 2018 thực hiện 15/2018/NĐ-CP thi hành Luật an toàn thực phẩm


BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH TW VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 858/BCĐTƯVSATTP
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương, Thành viên Ban chỉ đạo;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên Ban chỉ đạo;
- Bộ Tài Chính, Thành viên Ban chỉ đạo.

Ngày 02 tháng 2 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành để thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Theo đó, để hướng dẫn thực hiện Nghị định, Bộ Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương kính đề nghị:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương trong phạm vi, quyền hạn của mình hướng dẫn các cơ quan chuyên môn cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

2. Bộ Tài Chính chỉ đạo cơ quan hải quan triển khai thực hiện quy định mới về kiểm tra thực phẩm nhập khẩu quy định tại Điều 16 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, đặc biệt lưu ý tổ chức triển khai kiểm tra giảm đối với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Bộ Y tế kính thông báo để Quý Bộ được biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (đ
b/c);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về VSATTP;
- Lưu: VT, ATTP.

TL. TRƯỞNG BAN
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Nguyễn Thanh Long

 

 

Thuộc tính Công văn 858/BCĐTƯVSATTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu858/BCĐTƯVSATTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2018
Ngày hiệu lực07/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 858/BCĐTƯVSATTP 2018 thực hiện 15/2018/NĐ-CP thi hành Luật an toàn thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 858/BCĐTƯVSATTP 2018 thực hiện 15/2018/NĐ-CP thi hành Luật an toàn thực phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu858/BCĐTƯVSATTP
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm
        Người kýNguyễn Thanh Long
        Ngày ban hành07/02/2018
        Ngày hiệu lực07/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 858/BCĐTƯVSATTP 2018 thực hiện 15/2018/NĐ-CP thi hành Luật an toàn thực phẩm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 858/BCĐTƯVSATTP 2018 thực hiện 15/2018/NĐ-CP thi hành Luật an toàn thực phẩm

           • 07/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực