Công văn 8585/BYT-KH-TC

Công văn 8585/BYT-KH-TC năm 2015 về lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong giai đoạn chuyển tiếp các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8585/BYT-KH-TC lập hồ sơ mời thầu mua thuốc giai đoạn chuyển tiếp văn bản quy phạm pháp luật 2015


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8585/BYT-KH-TC
V/v lập HSMT mua thuốc trong giai đoạn chuyển tiếp các văn bản QPPL.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Y tế các Bộ, Ngành,
- Các Bệnh viện, Viện, Trườnggiường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ Y tế nhận được văn bản của một số đơn vị/địa phương đề nghị hướng dn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc sau khi Thông tư số 05/2010/TT-BKH được thay thế bởi Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, tuy nhiên Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định không áp dụng cho gói thầu mua thuốc. Sau khi nghiên cu các văn bản và căn cứ ý kiến ca Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn s 808/QLĐT-CS ngày 27 tháng 10 năm 2015, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Hiện nay Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện Thông tư liên tịch Quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ s y tế và ban hành kèm theo Mu hồ sơ mời thầu mua thuốc áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ và một giai đoạn một túi hồ sơ, dự kiến sẽ ban hành trong năm 2015.

2. Trong thời gian Thông tư trên chưa được ban hành, các cơ sở y tế lập hồ sơ mời thầu mua thuốc áp dụng theo quy định tại các Thông tư s 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 của Bộ Y tế hướng dn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ s y tế, Thông tư số 31/2014/TT-BYT ngày 26/9/2014 của Bộ Y tế quy định Bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc và Văn bản số 5445/BYT-KH-TC ngày 14/8/2014 ca Bộ Y tế về việc thực hiện Thông tư hướng dn lựa chọn nhà thu cung cấp thuốc.

3. Đối với các nội dung quy định chung của hồ sơ mời thầu, các cơ sở y tế có thể vận dụng theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ s đảm bo phù hợp với các quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

4. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị/địa phương khẩn trương nghiên cứu các quy định của pháp luật về đấu thầu và hướng dẫn nêu trên để tổ chức lựa chọn nhà thầu mua thuốc đúng quy định.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tnh, thành phố trực thuộc TW (để ch đạo thực hiện);
- Bộ trưng (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Thị Xuyên (đ biết);
- Cục QLD, QL.YDCT;
- Lưu VT, KHTC2.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8585/BYT-KH-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8585/BYT-KH-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2015
Ngày hiệu lực06/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8585/BYT-KH-TC lập hồ sơ mời thầu mua thuốc giai đoạn chuyển tiếp văn bản quy phạm pháp luật 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8585/BYT-KH-TC lập hồ sơ mời thầu mua thuốc giai đoạn chuyển tiếp văn bản quy phạm pháp luật 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8585/BYT-KH-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Lê Tuấn
        Ngày ban hành06/11/2015
        Ngày hiệu lực06/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8585/BYT-KH-TC lập hồ sơ mời thầu mua thuốc giai đoạn chuyển tiếp văn bản quy phạm pháp luật 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8585/BYT-KH-TC lập hồ sơ mời thầu mua thuốc giai đoạn chuyển tiếp văn bản quy phạm pháp luật 2015

           • 06/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực