Công văn 859/TCHQ-GSQL

Công văn 859/TCHQ-GSQL năm 2016 về tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu Bu Prăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 859/TCHQ-GSQL tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu Bu Prăng 2016


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 859/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất xăng dầu

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk;
- Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú.
(Đ/c: Xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận)

 

Trả lời công văn số 62/CV-DDHP ngày 18/01/2016 của Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú về việc tái xuất xăng qua cửa khẩu Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông để cung cấp cho các doanh nghiệp của Campuchia theo Hợp đồng số 01/ND-TNTX/DDHP ngày 06/02/2015 và Phụ lục Hợp đồng số 01/ND-TNTX/DDHP-18 ngày 23/11/2015; Trên cơ sở nội dung báo cáo tại công văn số 0271/HQBRVT-GSQL ngày 26/01/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công văn số 102/HQĐL-NV ngày 22/01/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc tái xuất xăng dầu:

Căn cứ quy định tại khoản 8, Điều 11 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú nêu tại công văn số 62/CV-DDHP dẫn trên; theo đó Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú được phép tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu chính Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông để cung cấp cho doanh nghiệp DTC Group, Campuchia theo Hợp đồng số 01/ND-TNTX/DDHP ngày 06/02/2015 và Phụ lục hợp đồng số 01/ND-TNTX/DDHP-18 ngày 23/11/2015.

2. Về thủ tục, hồ sơ tạm nhập, tái xuất:

Hồ sơ, thủ tục tạm nhập, tái xuất xăng dầu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính.

3. Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu chính Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

- Lưu: VT, GSQL (05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 859/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu859/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2016
Ngày hiệu lực28/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 859/TCHQ-GSQL tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu Bu Prăng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 859/TCHQ-GSQL tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu Bu Prăng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu859/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành28/01/2016
        Ngày hiệu lực28/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 859/TCHQ-GSQL tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu Bu Prăng 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 859/TCHQ-GSQL tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu Bu Prăng 2016

           • 28/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực