Công văn 859/TCT-CS

Công văn 859/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 859/TCT-CS chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 859/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 30659/CT-HTr ngày 07/12/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thực hiện công văn số 2348/BTC-TCT ngày 03/3/2009 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2012 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2012 trở đi quy định:

“2. Doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 do thực hiện cam kết WTO được lựa chọn để tiếp tục hưởng ưu đãi thuế cho thời gian ưu đãi còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, do sử dụng nguyên liệu trong nước) theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO (hết ngày 31 tháng 12 năm 2011).

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo với cơ quan Thuế việc lựa chọn hưởng ưu đãi thuế quy định tại khoản này”.

Do đó Cục thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định nêu trên và thực tế điều kiện đáp ứng của từng doanh nghiệp để xác định cho phù hợp.

Hiện nay Tổng cục Thuế đã dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ trong đó có hướng dẫn nội dung này và đã gửi lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, các Cục thuế … để hoàn chỉnh trình Bộ Tài chính ban hành trong thời gian tới.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 859/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu859/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2012
Ngày hiệu lực13/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 859/TCT-CS chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 859/TCT-CS chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu859/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Cường
        Ngày ban hành13/03/2012
        Ngày hiệu lực13/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 859/TCT-CS chính sách thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 859/TCT-CS chính sách thuế

           • 13/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực