Công văn 8594/VPCP-KTTH

Công văn 8594/VPCP-KTTH năm 2021 về đề nghị xây dựng Nghị định quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8594/VPCP-KTTH 2021 xây dựng Nghị định quy định chuyển giao công trình điện


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8594/VPCP-KTTH
V/v đề nghị xây dựng Nghị định của CP quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực VN quản lý

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 155/TTr-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2021, báo cáo số 93/BC-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2021; ý kiến của các Bộ: Tư pháp (số 3177/BTP-PLDSKT ngày 14 tháng 9 năm 2021), Kế hoạch và Đầu tư (số 6212/BKHĐT-KTCN ngày 16 tháng 9 năm 2021), Công Thương (số 6355/BCT-ĐL ngày 12 tháng 10 năm 2021), Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (s 1628/UBQLV-NL ngày 23 tháng 9 năm 2021), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (số 5699/EVN-KD ngày 19 tháng 9 năm 2021); ý kiến của Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan tại cuộc họp ngày 11 tháng 11 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ chủ trì về việc đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nghiên cứu, xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 155/TTr-BTC nêu trên và ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp tại cuộc họp ngày 11 tháng 11 năm 2021 đ xử lý vướng mắc trong quá trình, quản lý, bàn giao tiếp nhận các công trình điện sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

2. Bộ Tài chính tổng hợp đầy đủ ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan bằng văn bản (gửi kèm) và tại cuộc họp ngày 11 tháng 11 năm 2021, chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định trình Chính phủ trong tháng 6 năm 2022, bảo đảm đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các pháp luật có liên quan; trong đó cần làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý việc ban hành Nghị định; các giải pháp, chính sách để xử lý dứt điểm các vướng mắc đã nêu tại Báo cáo số 93/BC-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2021 và cả các vấn đề thực tiễn đã phát sinh chưa đủ cơ sở pháp lý để xử lý như việc điều chuyển công trình điện có nguồn gốc từ nguồn vốn ngoài ngân sách, các nhà máy điện BOT khi kết thúc hợp đồng BOT chuyển giao cho phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý; làm rõ chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam khi nhận chuyển giao các công trình điện, đánh giá đầy đủ tác động việc chuyển giao đối với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thẩm định dự thảo Nghị định theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm cả các nội dung theo yêu cầu tại điểm 2 nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân; Các Vụ: PL. CN, ĐMDN, TH;
TGĐ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8594/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8594/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2021
Ngày hiệu lực24/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8594/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 8594/VPCP-KTTH 2021 xây dựng Nghị định quy định chuyển giao công trình điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8594/VPCP-KTTH 2021 xây dựng Nghị định quy định chuyển giao công trình điện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8594/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành24/11/2021
        Ngày hiệu lực24/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8594/VPCP-KTTH 2021 xây dựng Nghị định quy định chuyển giao công trình điện

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8594/VPCP-KTTH 2021 xây dựng Nghị định quy định chuyển giao công trình điện

              • 24/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực