Công văn 8597/VPCP-ĐMDN

Công văn 8597/VPCP-ĐMDN năm 2018 về báo cáo hiện trạng tài chính đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8597/VPCP-ĐMDN 2018 báo cáo hiện trạng tài chính đơn vị sự nghiệp công lập Thái Nguyên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8597/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo hiện trạng tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (Công văn s 158/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018), ý kiến các Bộ: Tài chính (Công văn số 8907/BTC-TCDN ngày 26 tháng 7 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5526/BKHĐT-PTDN ngày 13 tháng 8 năm 2018), Tư pháp (Công văn số 2765/BTP-PLDSKT ngày 27 tháng 7 năm 2018) về việc báo cáo hiện trạng tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên:

- Tiếp thu ý kiến các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp tại các công văn nêu trên, tiếp tục rà soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện chuyển thành công ty cổ phần đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện.

- Khẩn trương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 357/TTg-ĐMDN ngày 19 tháng 3 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
các Vụ: KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b). Linh

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Thuộc tính Công văn 8597/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8597/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2018
Ngày hiệu lực08/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8597/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 8597/VPCP-ĐMDN 2018 báo cáo hiện trạng tài chính đơn vị sự nghiệp công lập Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8597/VPCP-ĐMDN 2018 báo cáo hiện trạng tài chính đơn vị sự nghiệp công lập Thái Nguyên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8597/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành08/09/2018
        Ngày hiệu lực08/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8597/VPCP-ĐMDN 2018 báo cáo hiện trạng tài chính đơn vị sự nghiệp công lập Thái Nguyên

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8597/VPCP-ĐMDN 2018 báo cáo hiện trạng tài chính đơn vị sự nghiệp công lập Thái Nguyên

              • 08/09/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/09/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực