Công văn 8599/VPCP-NN

Công văn 8599/VPCP-NN năm 2021 về tổng kết, sửa đổi, bổ sung kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8599/VPCP-NN 2021 tổng kết kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất tồn lưu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8599/VPCP-NN
V/v tổng kết, sửa đổi, bổ sung KH xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6241/BTNMT-TCMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ về báo cáo kết quả thực hiện “Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước” giai đoạn 2010-2020 và đề xuất sửa đi, bổ sung thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 1946), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính và các Bộ, địa phương liên quan:

- Căn cứ mục tiêu của Kế hoạch 1946, quy định của Luật Bo vệ môi trường năm 2020, xác định, thng nhất các nội dung của Kế hoạch 1946 cần sửa đổi, bổ sung cho giai đoạn đến năm 2021 - 2025;

- Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính để đảm bảo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Kế hoạch 1946 phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và quy định pháp luật liên quan;

- Rà soát dự thảo Danh mục các điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu phải hoàn thành cải tạo, xử lý trong giai đoạn 2021 - 2025, xác định rõ nhng đim gây ô nhiễm, gây ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan phê duyệt dự án tương ứng từng đim.

Hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đi, bổ sung Kế hoạch 1946, lấy ý kiến các Bộ, địa phương liên quan trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, KH&CN, NNPTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: KTTH, CN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8599/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8599/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2021
Ngày hiệu lực24/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8599/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 8599/VPCP-NN 2021 tổng kết kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất tồn lưu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8599/VPCP-NN 2021 tổng kết kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất tồn lưu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8599/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành24/11/2021
        Ngày hiệu lực24/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8599/VPCP-NN 2021 tổng kết kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất tồn lưu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8599/VPCP-NN 2021 tổng kết kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất tồn lưu

              • 24/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực