Công văn 86/BHXH-VP

Công văn 86/BHXH-VP thông báo việc tiếp nhận văn bản để phát hành của đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nội dung toàn văn Công văn 86/BHXH-VP thông báo việc tiếp nhận văn bản để phát hành


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/BHXH-VP
V/v thông báo việc tiếp nhận văn bản để phát hành của các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam  

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 5/4/2012, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 332/QĐ-BHXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế. Trong đó, tại khoản 3, Điều 2 quy định Ban Pháp chế có nhiệm vụ và quyền hạn: "Thẩm định về thể thức, quy trình, thủ tục, hồ sơ và nội dung: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ toàn ngành; văn bản gửi các Bộ, ngành hoặc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Lãnh đạo ngành ký; văn bản giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, có tính chất phức tạp; các quy định, quy chế của ngành"

Như vậy, ngoài các văn bản do Ban Pháp chế thẩm định, những văn bản còn lại do Văn phòng chịu trách nhiệm kiểm tra hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày trước khi phát hành.

Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 790/QĐ-BHXH ngày 18/7/2011 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam; để việc phát hành văn bản của các đơn vị được thuận lợi, kịp thời, không bị gián đoạn, Văn phòng thông báo đến các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam như sau:

Từ ngày 01/6/2012, ngoài các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế chịu trách nhiệm thẩm định (theo khoản 3, Điều 2, Quyết định số 332/QĐ-BHXH nêu trên), những văn bản còn lại đề nghị các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam: Sau khi văn bản đã hoàn chỉnh về nội dung, thể thức theo quy định và được người có thẩm quyền ký ban hành, các đơn vị lập sổ giao nhận văn bản phát hành để chuyển cho Văn phòng (phòng Văn thư) tiếp nhận, kiểm tra và làm thủ tục phát hành văn bản theo quy định.

Văn phòng thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để b/c);
- Lưu VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 86/BHXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu86/BHXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2012
Ngày hiệu lực25/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 86/BHXH-VP thông báo việc tiếp nhận văn bản để phát hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 86/BHXH-VP thông báo việc tiếp nhận văn bản để phát hành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu86/BHXH-VP
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýTrần Phi
        Ngày ban hành25/05/2012
        Ngày hiệu lực25/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 86/BHXH-VP thông báo việc tiếp nhận văn bản để phát hành

           Lịch sử hiệu lực Công văn 86/BHXH-VP thông báo việc tiếp nhận văn bản để phát hành

           • 25/05/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/05/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực