Công văn 86/BTP-KHTC

Công văn 86/BTP-KHTC về khảo sát, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở và kho vật chứng cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 86/BTP-KHTC khảo sát, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở kho vật chứng cơ quan thi hành án dân sự địa phương


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 86/BTP-KHTC
V/v khảo sát, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở và kho vật chứng cơ quan THADS địa phương.

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Để có cơ sở phục vụ việc xây dựng Đề án Xây dựng hệ thống trụ sở làm việc và hệ thống kho vật chứng cho khối thi hành án dân sự địa phương giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020” trình Thủ trướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 5 năm 2010, Bộ Tư pháp tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trong toàn ngành.

Bộ yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng sở và kho vật chứng của đơn vị mình theo phụ lục số 01 và số 02 kèm theo Công văn này.

Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo gửi về Bộ ( Vụ Kế hoạch- Tài chính) trước ngày 05 tháng 4 năm 2010 bằng văn bản và bằng thư điện tử theo địa chỉ: Hoanm@moj.gov.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đơn vị cần liên hệ với Phòng quản lý đầu tư XDCB, Vụ Kế hoạch - Tài chính, số máy 043.8431385 hoặc 043.8489127 để được giải đáp.

Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương và nghiêm túc thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục CNTT ( để đăng tải);
- Tổng cục THADS ( để biết);
- Lưu: VT,KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 86/BTP-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu86/BTP-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2010
Ngày hiệu lực19/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 86/BTP-KHTC

Lược đồ Công văn 86/BTP-KHTC khảo sát, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở kho vật chứng cơ quan thi hành án dân sự địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 86/BTP-KHTC khảo sát, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở kho vật chứng cơ quan thi hành án dân sự địa phương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu86/BTP-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành19/03/2010
        Ngày hiệu lực19/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 86/BTP-KHTC khảo sát, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở kho vật chứng cơ quan thi hành án dân sự địa phương

              Lịch sử hiệu lực Công văn 86/BTP-KHTC khảo sát, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở kho vật chứng cơ quan thi hành án dân sự địa phương

              • 19/03/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/03/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực