Công văn 860/VPCP-KTTH

Công văn số 860/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ vốn đầu tư một số công trình, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 860/VPCP-KTTH hỗ trợ vốn đầu tư công trình, tỉnh Quảng Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 860/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ vốn đầu tư một số công trình, tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 508/BKH-KCHT&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng đường Quốc lộ 14E nối dài và đường cứu hộ, cứu nạn vùng Đông sông Trường Giang, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan liên quan, hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án nêu trên theo quy định; trên cơ sở đó, giao:

Bộ Giao thông vận tải cân đối, bố trí vốn thực hiện Dự án đầu tư, xây dựng Quốc lộ 14E nối dài trong kế hoạch hằng năm theo đúng quy định;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hỗ trợ tỉnh Quảng Nam thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn vùng Đông sông Trường Giang.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: ĐP, CN;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Thuộc tính Công văn 860/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu860/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2008
Ngày hiệu lực05/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 860/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 860/VPCP-KTTH hỗ trợ vốn đầu tư công trình, tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 860/VPCP-KTTH hỗ trợ vốn đầu tư công trình, tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu860/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành05/02/2008
        Ngày hiệu lực05/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 860/VPCP-KTTH hỗ trợ vốn đầu tư công trình, tỉnh Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 860/VPCP-KTTH hỗ trợ vốn đầu tư công trình, tỉnh Quảng Nam

              • 05/02/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/02/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực