Công văn 8604/VPCP-DMDN

Công văn 8604/VPCP-DMDN về kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8604/VPCP-DMDN 2021 Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8604/VPCP-DMDN
V/v kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 12761/BTC-TCDN ngày 08 tháng 11 năm 2021 về Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, xếp loại doanh nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm và tăng cường công tác giám sát tài chính đối với doanh nghiệp được giao quản lý (đặc biệt là những doanh nghiệp mất an toàn hoặc có dấu hiệu mất an toàn về tài chính, kết quả kinh doanh lỗ, có lỗ lũy kế); xử lý vi phạm đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ và quy định pháp luật.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đối với những doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu : VT, ĐMDN (3) Minh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8604/VPCP-DMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8604/VPCP-DMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2021
Ngày hiệu lực24/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8604/VPCP-DMDN

Lược đồ Công văn 8604/VPCP-DMDN 2021 Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8604/VPCP-DMDN 2021 Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8604/VPCP-DMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành24/11/2021
        Ngày hiệu lực24/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8604/VPCP-DMDN 2021 Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8604/VPCP-DMDN 2021 Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm

              • 24/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực