Công văn 8606/NHNN-TTGSNH

Công văn 8606/NHNN-TTGSNH năm 2017 về gửi chương trình/kế hoạch, hành động triển khai Quyết định 1058/QĐ-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8606/NHNN-TTGSNH 2017 gửi chương trình hành động triển khai Quyết định 1058/QĐ-TTg


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8606/NHNN-TTGSNH
V/v gửi chương trình/kế hoạch, hành động triển khai Quyết định số 1058/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: UBND tỉnh, thành phố Điện Biên

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”. Theo đó, Khoản 8 Điều 2 Quyết định số 1058/QĐ-TTg có quy định:

“Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Quyết định này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các nội dung sau:

- Trước ngày 15/8/2017 ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, đơn vị chủ trò, đưa vào chương trình công tác để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Quyết định này; gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp, theo dõi việc t chức thực hiện.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước có sở hữu cổ phần, vốn góp tại các tổ chức tín dụng đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại các tổ chức tín dụng theo đúng lộ trình và chịu trách nhiệm xử lý các hậu quả có liên quan đến tổ chức tín dụng thuộc trách nhiệm của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật; khuyến khích, thu hút nguồn lực từ các tổ chức; cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ cho sự phát triển của quỹ tín dụng nhân dân.

- Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/6 và ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.

Đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa nhận được chương trình/kế hoạch hành động của Quý Cơ quan.

Căn cứ quy định tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg nêu trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Quý Cơ quan gửi chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Quý Cơ quan về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn squan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);
- Lưu: VP, TTGSNH8.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Kim Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8606/NHNN-TTGSNH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8606/NHNN-TTGSNH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2017
Ngày hiệu lực23/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8606/NHNN-TTGSNH

Lược đồ Công văn 8606/NHNN-TTGSNH 2017 gửi chương trình hành động triển khai Quyết định 1058/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8606/NHNN-TTGSNH 2017 gửi chương trình hành động triển khai Quyết định 1058/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8606/NHNN-TTGSNH
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước Việt Nam
        Người kýNguyễn Kim Anh
        Ngày ban hành23/10/2017
        Ngày hiệu lực23/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 8606/NHNN-TTGSNH 2017 gửi chương trình hành động triển khai Quyết định 1058/QĐ-TTg

            Lịch sử hiệu lực Công văn 8606/NHNN-TTGSNH 2017 gửi chương trình hành động triển khai Quyết định 1058/QĐ-TTg

            • 23/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực