Công văn 861/BVHTTDL-VHDT

Nội dung toàn văn Công văn 861/BVHTTDL-VHDT 2022 chấn chỉnh hiện tượng phản cảm không phù hợp truyền thống


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 861/BVHTTDL-VHDT
V/v chấn chỉnh những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hoá truyền thống

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch

Thời gian qua, thực hiện công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đã được các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương quan tâm, tổ chức đồng bộ và cụ thể hóa thông qua các chương trình hành động, nhiều chính sách đã kịp thời được xây dựng, điều chỉnh, bổ sung bám sát với yêu cầu của thực tiễn, hoạt động văn hoá ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đã được quan tâm, bảo tồn, phát huy trong thời kỳ mới của đất nước.

Tuy nhiên, qua công tác theo dõi, nắm bắt tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng, vẫn còn những hiện tượng, sự việc phản cảm như “cướp vợ”, “bắt vợ” tại một số địa phương có đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Hiện tượng này không phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc, gây bức xúc dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông.

Vì vậy, để chấn chỉnh, loại bỏ những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hoá truyền thống trong công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam.

2. Thực hiện các giải pháp đồng bộ chấm dứt những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hoá truyền thống trong công tác quản lý văn hoá, các vấn đề hủ tục lạc hậu làm ảnh hưởng tới phong tục, tập quán, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc nói chung, công tác văn hoá dân tộc nói riêng trong cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về nguồn gốc, quy trình thực hành và giá trị của những phong tục, tập quán tốt đẹp trong cộng đồng các dân tộc; bảo tồn có chọn lọc những phong tục, tập quán tốt đẹp và loại bỏ những yếu tố tiêu cực, phản cảm không phù hợp với văn hoá truyền thống của cộng đồng các dân tộc.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố tích cực triển khai thực hiện các nội dung trên và kịp thời báo cáo, đề xuất những vấn đề, nội dung liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Văn hoá dân tộc) để tổng hợp, báo cáo và đề xuất Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VHDT, P(60b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VĂN HOÁ DÂN TỘC
Nguyễn Thị Hải Nhung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 861/BVHTTDL-VHDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu861/BVHTTDL-VHDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2022
Ngày hiệu lực17/03/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(19/03/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 861/BVHTTDL-VHDT

Lược đồ Công văn 861/BVHTTDL-VHDT 2022 chấn chỉnh hiện tượng phản cảm không phù hợp truyền thống


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 861/BVHTTDL-VHDT 2022 chấn chỉnh hiện tượng phản cảm không phù hợp truyền thống
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu861/BVHTTDL-VHDT
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Thị Hải Nhung
        Ngày ban hành17/03/2022
        Ngày hiệu lực17/03/2022
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (19/03/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 861/BVHTTDL-VHDT 2022 chấn chỉnh hiện tượng phản cảm không phù hợp truyền thống

              Lịch sử hiệu lực Công văn 861/BVHTTDL-VHDT 2022 chấn chỉnh hiện tượng phản cảm không phù hợp truyền thống

              • 17/03/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/03/2022

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực