Công văn 861/VPCP-CN

Công văn 861/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 861/VPCP-CN 2020 giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc tuyến Bắc Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 861/VPCP-CN
V/v triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 572/BC-BGTVT ngày 17 tháng 01 năm 2020) về việc triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một s đoạn đường bộ cao tc trên tuyến Bc - Nam phía Đông, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương có văn bản hướng dẫn trực tiếp Bộ Giao thông vận tải và các địa phương liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8268/VPCP-CN ngày 13 tháng 9 năm 2019, chỉ báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Bộ Xây dựng khẩn trương có ý kiến trả lời Bộ Giao thông vận tải theo đề nghị tại văn bản số 299/BGTVT-CQLXD ngày 09 tháng 01 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NN;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 861/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu861/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2020
Ngày hiệu lực06/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 861/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 861/VPCP-CN 2020 giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc tuyến Bắc Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 861/VPCP-CN 2020 giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc tuyến Bắc Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu861/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành06/02/2020
        Ngày hiệu lực06/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 861/VPCP-CN 2020 giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc tuyến Bắc Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 861/VPCP-CN 2020 giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc tuyến Bắc Nam

              • 06/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực