Công văn 8614/VPCP-KTN

Công văn 8614/VPCP-KTN năm 2015 điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8614/VPCP-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8614/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 13054/BGTVT-KHĐT ngày 26 tháng 9 năm 2015) về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6968/VPCP-KTN ngày 04 tháng 9 năm 2015, giải trình bằng văn bản về việc tiếp thu ý kiến thẩm định (kèm theo quy hoạch đã điều chỉnh và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đã chỉnh sửa, bổ sung) gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định; đồng thời, rà soát sự cần thiết bổ sung tuyến Phủ Lý - Nam Định vào quy hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Thủ tưng, PTTg Hoàng Trung Hải;
-
Bộ TN&MT;
-
VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ CổngTTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
-
Lưu: VT, KTN (3).

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8614/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8614/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2015
Ngày hiệu lực21/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8614/VPCP-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8614/VPCP-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8614/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành21/10/2015
        Ngày hiệu lực21/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8614/VPCP-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8614/VPCP-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc 2015

             • 21/10/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/10/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực