Công văn 862/TCT-DNK

Công văn số 862/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc trích lập dự phòng công nợ khó đòi

Nội dung toàn văn Công văn 862/TCT-DNK trích lập dự phòng công nợ khó đòi


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 862/TCT-DNK
V/v: Trích lập dự phòng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh

 

Trả lời Công văn số 15673/CT-TTHT ngày 27/12/2005 của Cục thuế v/v trích lập dự phòng công nợ khó đòi. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 8, Mục III Phần B Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định: trích các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Từ năm 2000 trở về trước, việc trích lập dự phòng được trích lập theo Thông tư số 64 TC/TCDN ngày 15/9/1997 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn việc trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán trong các doanh nghiệp nhà nước. Do vậy, việc trích lập các khoản dự phòng chỉ được áp dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước, không áp dụng đối với công ty TNHH, công ty cổ phần.

Căn cứ quy định trên, Công ty TNHH Hoàng Lê không được trích lập dự phòng công nợ khó đòi vào chi phí khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2000.

Từ năm 2001, việc trích lập các khoản dự phòng được thực hiện theo Thông tư số 107/2001/TT-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 862/TCT-DNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu862/TCT-DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2006
Ngày hiệu lực10/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 862/TCT-DNK trích lập dự phòng công nợ khó đòi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 862/TCT-DNK trích lập dự phòng công nợ khó đòi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu862/TCT-DNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành10/03/2006
        Ngày hiệu lực10/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 862/TCT-DNK trích lập dự phòng công nợ khó đòi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 862/TCT-DNK trích lập dự phòng công nợ khó đòi

           • 10/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực