Công văn 862/VPCP-CN

Công văn 862/VPCP-CN năm 2020 về sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 862/VPCP-CN 2020 sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 862/VPCP-CN
V/v sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng BT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (văn bản số 3323/UBND-KT ngày 12 tháng 11 năm 2019), ý kiến các Bộ: Tài chính (văn bản số 15625/BTC-QLCS ngày 24 tháng 12 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8898/BKHĐT-QLĐT ngày 27 tháng 11 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 4913/BTP-PLDSKT ngày 10 tháng 12 năm 2019), Xây dựng (văn bản s 2950/BXD-KTXD ngày 16 tháng 12 năm 2019) về việc sử dụng qu đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức Hợp đng BT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tiếp thu ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên, căn cứ thời điểm ký hợp đồng (27/9/2019) đ trin khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NN, V.I, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 862/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu862/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2020
Ngày hiệu lực06/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(21/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 862/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 862/VPCP-CN 2020 sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 862/VPCP-CN 2020 sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu862/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành06/02/2020
        Ngày hiệu lực06/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (21/02/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 862/VPCP-CN 2020 sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án

              Lịch sử hiệu lực Công văn 862/VPCP-CN 2020 sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án

              • 06/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực