Công văn 862/VTLTNN-TTTH

Công văn 862/VTLTNN-TTTH năm 2016 tình hình thực hiện Hướng dẫn 822/HD-VTLTNN hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 862/VTLTNN-TTTH tình hình thực hiện 822/HD-VTLTNN hướng dẫn quản lý văn bản đi 2016


BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
NHÀ NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 862/VTLTNN-TTTH
V/v tình hình thực hiện Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bn đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng.

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND
, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân t
i cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nh
à nước;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91.

 

Để chuẩn bị xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng trình Bộ Nội vụ ban hành, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc hưng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng về những nội dung chính như sau:

1. Tính pháp lý của văn bản điện tử và quy trình quản lý văn bản đi, văn bản đến, lập hồ sơ trong môi trường mạng

- Tính hợp pháp của văn bản điện tử trao đi qua môi trưng mạng;

- Quản lý văn bn đến trong môi trường mạng;

- Quản lý văn bản đi trong môi trưng mạng;

- Quản lý hồ sơ trong môi trường mạng.

2. Thông tin đầu vào, đầu ra của dữ liệu quản lý văn bản đi, văn bản đến và hồ sơ

- Thông tin đầu vào của dữ liệu quản văn bản đến;

- Thông tin đầu vào của dữ liệu qun lý văn bản đi­;

- Thông tin đầu vào của dữ liệu quản lý hồ ;

- Thông tin đầu ra “sổ đăng ký văn bản đến”(420 x 297cm);

- Thông tin đầu ra “sổ đăng ký văn bản đi”(420 x 297cm);

- Thông tin đầu ra “phiếu trình ký văn bản”;

- Thông tin đầu ra “báo cáo tình hình giải quyết văn bản đến”­;

- Thông tin đầu ra “báo cáo tình hình văn bản đi”;

- Thông tin đầu ra mục lục văn bản(để thống kê văn bản có trong h sơ)­;

- Thông tin đầu ra “mục lục hồ sơ”.

3. Đxuất, kiến nghị

Đnghị các cơ quan, tổ chức cho ý kiến đánh giá về tình hình thực hiện Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng và gửi về địa chỉ: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - số 12 Đào Tn - Ba Bình - Hà Nội hoặc Email: [email protected] trước ngày 20 tháng 9 năm 2016.

(Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN được đăng tải tại địa chỉ: http://www.archives.gov.vn/content/law/Pages/View.aspx?DocumentID=1609)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ (đ
báo cáo);
- Lãnh đạo Cục (04);
- Website VTLTNN;

- Lưu: VT, TTTH.

CỤC TRƯỞNG
Đặng Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 862/VTLTNN-TTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu862/VTLTNN-TTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2016
Ngày hiệu lực22/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 862/VTLTNN-TTTH tình hình thực hiện 822/HD-VTLTNN hướng dẫn quản lý văn bản đi 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 862/VTLTNN-TTTH tình hình thực hiện 822/HD-VTLTNN hướng dẫn quản lý văn bản đi 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu862/VTLTNN-TTTH
        Cơ quan ban hànhCục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
        Người kýĐặng Thanh Tùng
        Ngày ban hành22/08/2016
        Ngày hiệu lực22/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 862/VTLTNN-TTTH tình hình thực hiện 822/HD-VTLTNN hướng dẫn quản lý văn bản đi 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 862/VTLTNN-TTTH tình hình thực hiện 822/HD-VTLTNN hướng dẫn quản lý văn bản đi 2016

             • 22/08/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/08/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực