Công văn 8622/VPCP-CN

Công văn 8622/VPCP-CN năm 2021 về tổng kết chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8622/VPCP-CN 2021 tổng kết chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8622/VPCP-CN
V/v: Tổng kết chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 3634/BXD-QLN ngày 08 tháng 9 năm 2021), ý kiến các Bộ: Tư pháp (Công văn số 3331/BTP-PLDSKT ngày 27 tháng 9 năm 2021), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6865/BKHĐT-KTĐPLT ngày 08 tháng 10 năm 2021), Tài chính (Công văn số 12148/BTC-NSNN ngày 25 tháng 10 năm 2021), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 3295/BLĐTBXH-NCC ngày 28 tháng 9 năm 2021) về báo cáo Tổng kết chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ., Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Đối với 02 địa phương tỉnh Bình Định và tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn 1 đã phê duyệt các Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (tỉnh Bình Định có Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 và Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 với tổng số 1.981 hộ; tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 với tổng số 880 hộ) nhưng chưa được thẩm tra theo quy định:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra 2.225 hộ này đảm bảo đúng đối tượng tại thời điểm hỗ trợ; Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về việc đáp ứng điều kiện nhà ở của các đối tượng này tại thời điểm hỗ trợ; cho phép 02 địa phương này được sử dụng ngân sách Trung ương đã cấp trong giai đoạn 1.

2. Đối với các địa phương Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Kon Tum, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tiền Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang: yêu cầu các địa phương báo cáo, xác định rõ số liệu các hộ có tên trong Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017 được hỗ trợ bằng ngân sách Trung ương và số kinh phí ngân sách Trung ương đã hỗ trợ này để có căn cứ thu hồi vốn ngân sách Trung ương đã cấp còn dư theo quy định.

3. Đối với đề xuất thu hồi kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ còn dư:

Bộ Tài chính căn cứ số liệu các hộ có tên trong Đề án của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017 được hỗ trợ bằng ngân sách Trung ương, thu hồi số vốn ngân sách trung ương đã cấp còn dư theo quy định theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ và Công văn số 3738/VPCP-KTTH ngày 12/5/2020 của Văn phòng Chính phủ.

4. Về hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Xây dựng về việc xây dựng chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021 - 2025; giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và các địa phương, xây dựng Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025, xác định rõ phạm vi, nội dung, đối tượng hưởng, chế độ hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ và mức hỗ trợ cho các địa phương, đảm bảo tổng mức vốn thực hiện Đề án nằm trong tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được cấp có thẩm quyền quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Trong việc tổ chức thực hiện chính sách mới về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trong thời gian tới đẩy mạnh xã hội hóa, kết hợp giữa chính sách hỗ trợ của Nhà nước với sự tham gia hỗ trợ của cộng đồng, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân để tăng mức kinh phí hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng nhà ở cho người có công với cách mạng; tăng cường kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể có liên quan tại địa phương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Lê Văn Thành;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Các Vụ: KTTH, KGVX;
- Lưu:
Văn thư, CN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8622/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8622/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2021
Ngày hiệu lực24/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8622/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 8622/VPCP-CN 2021 tổng kết chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8622/VPCP-CN 2021 tổng kết chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8622/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành24/11/2021
        Ngày hiệu lực24/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8622/VPCP-CN 2021 tổng kết chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8622/VPCP-CN 2021 tổng kết chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

              • 24/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực