Công văn 8623/BNN-TCTL

Công văn 8623/BNN-TCTL năm 2020 về tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8623/BNN-TCTL 2020 tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8623/BNN-TCTL
V/v tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát trin thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đng giai đon 2021-2025

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương

Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn đã ban hành Kế hoạch phát trin thủy lợi nh, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định s 4600/BNN-TCTL ngày 13/11/2020. Đ trin khai có hiệu quả Kế hoạch trên, Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai một số nội dung sau:

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai và thực hiện các nội dung được phân công trong Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đon 2021-2025 thuộc địa phương. Trong đó, quy định chi tiết tiến độ thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan liên quan đi với từng nhiệm vụ, b trí nguồn kinh phí thực hiện.

2. Báo cáo kết quthực hiện Kế hoạch gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn (qua Tng cục Thủy lợi) trước ngày 15 tháng 12 hng năm đ tng hợp.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố quan m, chđạo t chc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Xuân Cường (
để b/c);
- S
NN & PTNT các tnh, thành ph;
- Lưu: VT, QLCT (70b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8623/BNN-TCTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8623/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2020
Ngày hiệu lực09/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(20/12/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8623/BNN-TCTL

Lược đồ Công văn 8623/BNN-TCTL 2020 tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8623/BNN-TCTL 2020 tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8623/BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Hoàng Hiệp
        Ngày ban hành09/12/2020
        Ngày hiệu lực09/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (20/12/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8623/BNN-TCTL 2020 tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8623/BNN-TCTL 2020 tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng

              • 09/12/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/12/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực