Công văn 8625/BNN-TY

Công văn 8625/BNN-TY năm 2019 về chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8625/BNN-TY 2019 chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8625/BNN-TY
V/v chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo báo cáo của các địa phương, phản ánh của người dân, doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản và các cơ quan truyền thông, từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình dịch bệnh thủy sản, nhất là dịch bệnh trên tôm nuôi và cá tra xảy ra trầm trọng ở nhiều địa phương, cụ thể: (i) Tổng diện tích tôm nuôi bị bệnh là hơn 5.600 ha; một số vùng nuôi xuất hiện bệnh Vi bào tử trùng nhưng cũng không được địa phương báo cáo hoặc có báo cáo nhưng diện tích mắc bệnh ít; (ii) Dịch bệnh trên cá tra xảy ra ở nhiều nơi, nhưng các địa phương không nắm rõ và báo cáo chỉ có 65 ha là chưa chính xác, chưa sát thực tế; (iii) Dịch bệnh trên tôm hùm, ngao/nghêu, cá biển,... xảy ra ở nhiều nơi nhưng chưa được các địa phương báo cáo đầy đủ; (iv) Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu cực đoan đã gây thiệt hại lớn trong nuôi trồng thủy sản, làm tổn thất về kinh tế của người dân, ngân sách nhà nước và ảnh hưởng lớn đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của nước ta.

Theo báo cáo, đánh giá của các cơ quan chuyên môn thú y và thủy sản, số liệu dịch bệnh và kết quả giám sát dịch bệnh động vật thủy sản tại một số địa phương chưa chính xác, chưa đầy đủ và chưa phản ảnh đúng thực tế diễn biến dịch bệnh đang xảy ra; nhiều địa phương không báo cáo cập nhật theo đúng quy định về các ổ dịch hoặc hiện tượng thủy sản chết bất thường, gây khó khăn cho việc chỉ đạo sản xuất và tổ chức phòng, chống dịch bệnh; làm ảnh hưởng xấu đến phát triển sản xuất và xuất khẩu thủy sản (một số doanh nghiệp xuất khẩu báo cáo có nhiều lô hàng thủy sản xuất khẩu bị trả về vì dịch bệnh, chất tồn dư, ảnh hưởng lớn tới uy tín của thủy sản Việt Nam; các nước nâng mức cảnh báo và áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với thủy sản của Việt Nam).

Để chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng nêu trên, cũng như để tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo đúng quy định của Luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp của địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Xây dựng, trình phê duyệt và bố trí kinh phí triển khai kế hoạch chủ động phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, giám sát dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT tại Công văn số 7362/BNN-TY ngày 03/10/2019.

2. Chấn chỉnh và thực hiện nghiêm việc báo cáo đầy đủ, kịp thời và chính xác số liệu dịch bệnh thủy sản. Để bảo đảm tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, các địa phương cần rà soát, kiện toàn bộ máy cơ quan thú y của địa phương, đặc biệt tại cấp thôn/ấp, xã, huyện; phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền các cấp, các cơ quan, cá nhân có liên quan để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; chủ động tổ chức giám sát, lấy mẫu quan trắc, cảnh báo môi trường, quản lý nguồn nước xả thải vào các vùng nước tự nhiên; lấy mẫu xét nghiệm mầm bệnh để phát hiện sớm ổ dịch, cảnh báo kịp thời cho người nuôi trồng thủy sản và có cơ sở tổ chức các biện pháp xử lý, phòng, chống dịch.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi chủ động thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng dịch; kịp thời phát hiện và chống dịch bệnh khẩn trương, xử lý môi trường theo các quy định hiện hành; hướng dẫn và đẩy mạnh xây dựng cơ sở, chuỗi sản xuất an toàn dịch bệnh để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

5. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn của địa phương khẩn trương tổng hợp, báo cáo số liệu cụ thể về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản từ năm 2017-2019, bao gồm:

a) Kết quả chỉ đạo điều hành, xây dựng kế hoạch, dự phòng hóa chất, bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản của địa phương;

b) Hệ thống và quy trình báo cáo dịch bệnh động vật của địa phương; kết quả điều tra ổ dịch, giám sát chủ động, lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật thủy sản; công tác xử lý ổ dịch, xử lý thủy sản chết bất thường; tập huấn chuyên môn, thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh thủy sản;

c) Kết quả hỗ trợ xuất khẩu thủy sản, xây dựng cơ sở, chuỗi sản xuất, vùng an toàn dịch bệnh và giám sát vùng nguyên liệu thủy sản;

d) Thực trạng công tác tổng hợp, báo cáo (đột xuất, định kỳ) diện tích nuôi, diện tích bị thiệt hại và bị dịch bệnh, kết quả giám sát dịch bệnh, nhất là đối với các đối tượng thủy sản nuôi chủ lực của địa phương.

đ) Những khó khăn, tồn tại bất cập và đề xuất, kiến nghị của địa phương.

Bộ NN&PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Tổng cục Thủy sản (để t/h);
- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục (để t/h);
- Sở NN&PTNT, CCTY/CCCN&TY, CCNTTS/CCTS các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8625/BNN-TY

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8625/BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2019
Ngày hiệu lực18/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8625/BNN-TY

Lược đồ Công văn 8625/BNN-TY 2019 chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8625/BNN-TY 2019 chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8625/BNN-TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhùng Đức Tiến
        Ngày ban hành18/11/2019
        Ngày hiệu lực18/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8625/BNN-TY 2019 chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8625/BNN-TY 2019 chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản

             • 18/11/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/11/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực