Công văn 863/TCT-ĐTNN

Công văn số 863/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện về thuế suất thuế TNDN

Nội dung toàn văn Công văn 863/TCT-ĐTNN hướng dẫn thực hiện về thuế suất thuế TNDN


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 863/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế suất thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh
 - Công ty liên doanh CHOONGNAM Việt Thắng

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 029-05/C-VT ngày 29/12/2005 của Công ty liên doanh Chongnam Việt Thắng đề nghị hướng dẫn thực hiện về thuế suất thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Kể từ ngày 31/12/2003 trở về trước:

Theo quy định tại Điểm 4, Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính quy định: “Trong quá trình hoạt động nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài hợp doanh không đạt các tiêu chuẩn để được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 46 và Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 Chính phủ thì doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi. Cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp căn cứ vào các Điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp thực tế đạt được hàng năm để xác định mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp ưu đãi và thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất đó”.

2. Kể từ ngày 1/1/2004 trở đi:

Theo quy định tại Điểm 2.1, Mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì “cơ sở kinh doanh tự xác định các Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế… theo đúng Điều kiện thực tế mà cơ sở kinh doanh đạt được”.

Đề nghị Cục thuế TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định nêu trên và thực tế Điều kiện mà doanh nghiệp đạt được để xác định mức thuế suất thuế TNDN cho phù hợp theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 863/TCT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu863/TCT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2006
Ngày hiệu lực10/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 863/TCT-ĐTNN hướng dẫn thực hiện về thuế suất thuế TNDN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 863/TCT-ĐTNN hướng dẫn thực hiện về thuế suất thuế TNDN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu863/TCT-ĐTNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành10/03/2006
        Ngày hiệu lực10/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 863/TCT-ĐTNN hướng dẫn thực hiện về thuế suất thuế TNDN

           Lịch sử hiệu lực Công văn 863/TCT-ĐTNN hướng dẫn thực hiện về thuế suất thuế TNDN

           • 10/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực