Công văn 863/UBDT-CSDT

Công văn 863/UBDT-CSDT năm 2020 xử lý kiến nghị của địa phương về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 863/UBDT-CSDT 2020 xử lý kiến nghị phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 863/UBDT-CSDT
V/v xử lý kiến nghị của địa phương

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
- Văn phòng Chính phủ

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 5618/VPCP-QHĐP ngày 10/7/2020 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của tỉnh Gia Lai tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 02 tháng 7 năm 2020, sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi là Nghị quyết 120/2020/QH14).

Trên cơ sở Nghị quyết số 120/2020/QH14 Ủy ban Dân tộc đang phối hợp với các Bộ, ngành cơ quan có liên quan tham mưu trình Chính phủ Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14, theo đó có nội dung xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (dự kiến sẽ trình trong quý IV năm 2020).

Sau khi Thủ tướng ban hành Quyết định đầu tư, Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu để triển khai thực hiện từ năm 2021.

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Ủy ban Dân tộc xin trân trọng thông báo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/cáo);
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 863/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu863/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2020
Ngày hiệu lực15/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 863/UBDT-CSDT

Lược đồ Công văn 863/UBDT-CSDT 2020 xử lý kiến nghị phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 863/UBDT-CSDT 2020 xử lý kiến nghị phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu863/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýY Thông
        Ngày ban hành15/07/2020
        Ngày hiệu lực15/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 863/UBDT-CSDT 2020 xử lý kiến nghị phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi

              Lịch sử hiệu lực Công văn 863/UBDT-CSDT 2020 xử lý kiến nghị phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi

              • 15/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực