Công văn 8635/UBND-QHXDGT

Công văn 8635/UBND-QHXDGT năm 2013 quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 8635/UBND-QHXDGT năm 2013 quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8635/UBND-QHXDGT
V/v quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ;
- Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- Cục Thuế Hà Nội.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được văn bản số 6094/STC-GTĐT ngày 05/11/2013 của Sở Tài chính báo cáo và đề xuất việc quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội (có bản chụp kèm theo).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản nêu trên;

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính rà soát, đề xuất mô hình quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội để đưa Quỹ đi vào hoạt động theo quy định; Báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/11/2013.

2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm làm việc với Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, UBND các quận, huyện, thị xã để rà soát nguồn thu phí sử dụng đường bộ; phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan để đôn đốc thu phí sử dụng đường bộ theo quy định; Báo cáo UBND Thành phố số thu nguồn thu phí sử dụng đường bộ đến hết ngày 30/11/2013.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất phương án sử dụng nguồn thu phí sử dụng đường bộ; Báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Đ/c PCT Nguyễn Văn Khôi;
- Đ/c PCT Nguyễn Văn Sửu;
- VPUB: CVP; PVPNg.V.Thịnh; QHXD>, TH;
- Lưu: VT, QHXD> (pnd)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8635/UBND-QHXDGT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8635/UBND-QHXDGT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2013
Ngày hiệu lực13/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8635/UBND-QHXDGT năm 2013 quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8635/UBND-QHXDGT năm 2013 quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8635/UBND-QHXDGT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Khôi
        Ngày ban hành13/11/2013
        Ngày hiệu lực13/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8635/UBND-QHXDGT năm 2013 quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8635/UBND-QHXDGT năm 2013 quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội

              • 13/11/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/11/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực