Công văn 864/GSQL-GQ1

Công văn 864/GSQL-GQ1 năm 2013 thủ tục hải quan do Cục Giám sát Quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 864/GSQL-GQ1 năm 2013 thủ tục hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 864/GSQL-GQ1
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
(Đ/c: số 122 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 1254/TPHN-TCKT ngày 23/8/2013 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005 của Quốc hội, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì:

1. Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai và nộp tờ khai hải quan; nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; trong trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan được khai và gửi hồ sơ hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của Hải quan;

2. Hồ sơ hải quan gồm có:

a) Tờ khai hải quan;

b) Hóa đơn thương mại;

c) Hợp đồng mua bán hàng hóa;

d) Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh mà theo quy định của pháp luật phải có giấy phép;

đ) Các chứng từ khác theo quy định của pháp luật đối với từng mặt hàng mà người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan.

Hồ sơ hải quan là hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử. Hồ sơ hải quan điện tử phải bảo đảm tính toàn vẹn và khuôn dạng theo quy định của pháp luật.

Do vậy, đối với trường hợp của Công ty khi hàng về kho không có tờ khai hải quan mà chỉ kèm một số chứng từ như đã nêu tại công văn số 1254/TPHN-TCKT thì không đủ cơ sở xác định là hàng hóa đã được làm thủ tục hải quan hay chưa.

Cục Giám sát Quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 864/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu864/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2013
Ngày hiệu lực05/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 864/GSQL-GQ1 năm 2013 thủ tục hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 864/GSQL-GQ1 năm 2013 thủ tục hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu864/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýÂu Anh Tuấn
        Ngày ban hành05/09/2013
        Ngày hiệu lực05/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 864/GSQL-GQ1 năm 2013 thủ tục hải quan

            Lịch sử hiệu lực Công văn 864/GSQL-GQ1 năm 2013 thủ tục hải quan

            • 05/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực