Công văn 864/TTg-QHQT

Công văn 864/TTg-QHQT về chủ trương giải quyết hợp đồng tư vấn thiết kế và giám sát hợp phần B Dự án WB4 do WB tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 864/TTg-QHQT về chủ trương giải quyết hợp đồng tư vấn thiết kế và giám


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 864/TTg-QHQT
V/v Chủ trương giải quyết hợp đồng tư vấn thiết kế và giám sát hợp phần B Dự án WB4 do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các công văn số 1616/BGTVT-CQLXD ngày 24 tháng 3 năm 2011 và 2642/BGTVT-CQLXD ngày 10 tháng 5 năm 2011); ý kiến của các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 3073/NHNN-HTQT ngày 19 tháng 4 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 5431/BTC-QLN ngày 26 tháng 4 năm 2011), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2313/BKHĐT-KTĐN ngày 15 tháng 4 năm 2011) về việc giải quyết hợp đồng tư vấn và cơ cấu lại vốn hợp đồng Dự án "Nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ" (Dự án WB4) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc Bộ Giao thông vận tải thực hiện các thủ tục ký hợp đồng mới với tư vấn SMEC để thực hiện giám sát thi công dự án trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 4 năm 2010 đến thời điểm kết thúc Hiệp định vay (ngày 31 tháng 3 năm 2012 theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới). Hợp đồng mới chỉ được giải ngân sau khi cơ cấu vốn của Hiệp định vay được điều chỉnh chính thức.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương tiến hành đàm phán với WB, hoàn tất điều chỉnh cơ cấu vốn Dự án nói chung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 254/TTg-CN ngày 19 tháng 2 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, 
các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 864/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu864/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2011
Ngày hiệu lực31/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 864/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 864/TTg-QHQT về chủ trương giải quyết hợp đồng tư vấn thiết kế và giám


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 864/TTg-QHQT về chủ trương giải quyết hợp đồng tư vấn thiết kế và giám
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu864/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành31/05/2011
        Ngày hiệu lực31/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 864/TTg-QHQT về chủ trương giải quyết hợp đồng tư vấn thiết kế và giám

             Lịch sử hiệu lực Công văn 864/TTg-QHQT về chủ trương giải quyết hợp đồng tư vấn thiết kế và giám

             • 31/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực