Công văn 8642/SYT-NVY

Công văn 8642/SYT-NVY năm 2021 về sẵn sàng thu dung người bệnh COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8642/SYT-NVY 2021 sẵn sàng thu dung người bệnh COVID19 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8642/SYT-NVY
V/v sẵn sàng thu dung người bệnh COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bệnh viện công lập và ngoài công lập;
- Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị COVID-19;
- Bệnh viện thu dung điều trị COVID-19;
- Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 Thành phố;
- Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 quận, huyện;
- Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức, quận, huyện.

Trong giai đon thích ứng an toàn, linh hoạt, kim soát hiệu quả dịch COVID-19 hiện nay, bên cạnh việc tiếp tục đy nhanh độ bao phủ tiêm vắc xin cho người dân Thành phố đã được xác định là một chiến lược y tế mang tính quyết định cho sự ổn định trong giai đoạn bình thường mới, thì việc kịp thời phát hiện những trường hợp nghi ngờ để cách ly, xét nghim, chn đoán và điều trị là trách nhiệm của mỗi cơ sở điều trị, góp phần quan trọng trong công tác kim soát dịch bệnh, hạn chế lây nhiễm và tử vong.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Lãnh đạo các bệnh viện cần quán triệt đến từng nhân viên trong bệnh viện có nhận thức đúng về “Bệnh viện xanh” trong giai đoạn bình thường mới. Theo đó, “Bệnh viện xanh” không phải là “Bệnh viện không có COVID-19”, mà là bệnh viện được tổ chức và vận hành theo các quy trình an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định về sàng lọc, phân luồng, cách ly và có khu vực luôn sẵn sàng để thu dung điều trị người bệnh COVID-19, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

2. Lãnh đạo các bệnh viện chịu trách nhiệm phổ biến, tập huấn, xây dựng các kịch bản và tổ chức diễn tập các tình huống liên quan đến quy trình xử lý F0 tại các cơ sở y tế theo đúng các quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế. Tất cả bệnh viện cần chủ động rà soát, bổ sung cơ số thuốc, vật tư tiêu hao, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bệnh COVID-19.

3. Sau khi phát hiện và cách ly người bệnh mắc COVID-19, trường hợp cần liên hệ để chuyển người bệnh đến các cơ sở được phân công chuyên trách thu dung điều trị COVID-19 thì liên hệ đến bệnh viện được phân công theo địa bàn quận, huyện. Trường hợp người bệnh có dấu hiệu nặng cần chuyển tuyến thì liên hệ với bệnh viện tầng trên được phân công theo từng cụm. Lưu ý: việc phân cụm điều trị nhằm giúp cho công tác hội chẩn và chuyển bệnh được thuận lợi hơn và chỉ mang tính tương đối (phụ lục đính kèm).

4. Tất cả bệnh viện tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận người bệnh. Sở Y tế chính thức kích hoạt lại hoạt động của Tổ điều phối chuyển viện do Thanh tra Sở và Nghiệp vụ Y phụ trách. Khi gặp khó khăn liên quan đến công tác chuyển viện, đề nghị các bệnh viện chủ động liên hệ Tổ điều phối (số điện thoại 0989.40.11.55) để được hỗ trợ.

5. Yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn thành phố cử bác sĩ, điều dưỡng luân phiên đến các bệnh viện dã chiến 3 tầng theo kế hoạch phân công của Sở Y tế để vừa tham gia công tác chăm sóc người F0, vừa tham gia chương trình đào tạo liên tục về chuyên khoa Hồi sức. Chương trình đào tạo thực hành về Hồi sức sẽ do các bệnh viện: Nhân dân Gia Định, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Trung ương Huế (cho đến tháng 12/2021) và Nhân dân 115 phụ trách.

6. Do mỗi địa phương cần phải duy trì các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 của quận, huyện Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện quận, huyện chủ động tham gia vận hành và cử nhân viên y tế luân phiên đến công tác tại các cơ sở này. Sở Y tế hoan nghênh và khuyến khích các bệnh viện Thành phố, bệnh viện Trung ương đóng trên địa bàn tham gia vận hành và cử nhân viên tham gia các bệnh viện dã chiến của quận, huyện.

7. Ngoài ra, mỗi bệnh viện luôn sẵn sàng danh sách bác sĩ, điều dưỡng dự bị, tổ chức tập huấn để sẵn sàng tham gia vận hành các trạm y tế lưu động khi được Sở Y tế yêu cầu, cùng với việc sẵn sàng cử lực lượng đi chi viện, hỗ trợ công tác điều trị COVID-19 cho các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Sở Y tế ghi nhận và đánh giá rất cao những nlực không ngừng của đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu của các bệnh viện trong suốt thời gian chống dịch vừa qua. Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục động viên nhân viên nlực hơn nữa đphát huy những thành quả đã đạt được, vững tin để đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bí thư Thà
nh Ủy Thành phố;
- Thường trự
c Thành y Thành phố;
- Chủ tịch
Ủy ban nhân dân Thành ph;
- BCĐ phòn
g chống dịch Thành phố;
- BCĐ phòng chống dịch TP.Thủ Đức
, quận, huyện;
- Ban Giám
đốc Sở;
- Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố:
- Lưu: VT, NYY (
LCL).
(Đính kèm phụ lục 1, 2)

GIÁM ĐỐC
Tăng Chí Thượng

 

PHỤ LỤC 1.

BỆNH VIỆN CHUYÊN ĐIỀU TRỊ COVID-19 THEO ĐỊA BÀN
(Ban hành kèm theo công văn số: 8642/SYT-NVY ngày 18 tháng 11 năm 2021)

STT

Địa bàn

Bệnh viện chuyên điều trị COVID-19

Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 Thành phố

Đơn vị tuyến trên đưc phân công hỗ trợ

1

- Thành phố Thủ Đức

- Qun Bình Thạnh

- Quận 4

- Bệnh viện điều trị COVID-19 Thành phố Thủ Đức

(SĐT nhận bệnh: 0963.696.604)

- BV dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3

 (SĐT nhận bệnh: 0915.002.584)

- BV dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 6

 (SĐT nhận bệnh: 0948.341.893)

- BV dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 8

(SĐT nhận bệnh: 0924.864.842)

Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (tại Bệnh vin Ung Bướu Cơ sở 2)

SĐT nhận bệnh: 0708.590.193)

2

- Quận Bình Tân

- Quận 6

- Huyện Bình Chánh

- Bệnh viện điều trị COVID-19 Nhi Đồng Thành ph

(SĐT nhn bệnh: 028.2253.6688)

- BV dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 13

(SĐT nhận bệnh: 0909.366.023)

Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 13 (do Bệnh viện Đại học Y Dưc Tp.HCM phụ trách)

(SĐT nhận bệnh: 0919.905.430)

3

- Quận 7

- Quận 8

- Huyện Cần Giờ

 

 

Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 (do Bệnh viện Nhân dân Gia Định phụ trách)

(SĐT nhận bệnh:

- Có triệu chứng hô hấp: 0975.274.114

Không có triệu chứng hô hấp: 0342.135.519)

4

- Quận 10

- Quận Tân Phú

- Huyện Hóc Môn

- Huyện Củ Chi

- Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi

(SĐT nhận bệnh: 028.3794.6394, 0327.290.055)

- BV dã chiến thu dung điu trị COVID-19 số 14

(SĐT nhận bệnh: 0326.635.138)

- BV dã chiến thu dung điều trị COVID-19 Củ Chi

(SĐT nhận bệnh: 0915.733.835)

Trung tâm hồi sức Bệnh viện TW Huế

(SĐT nhận bệnh: 0915.733.835)

5

- Quận Gò Vấp

- Quận 12

 

- BV dã chiến thu dung điều trị COVID-19 Củ Chi (hỗ trợ khi có yêu cầu)

Trung tâm hồi sức Bệnh viện Quân Y 175

(SĐT nhận bệnh: 0976.025.405)

6

- Quận Phú Nhuận

- Quận Tân Bình

 

 

Bệnh viện đa tầng Tân Bình (do Bệnh viện Thống Nhất phụ trách)

(SĐT nhận bệnh: 028.38123195 - 028.38112021)

7

- Quận 1

- Quận 3

- Quận 5

- Quận 11

- Bệnh viện điều trị COVID-19 Nhi Đồng 2

(SĐT nhn bệnh: 028.3829.724 (811))

- Bệnh viện điều trị COVID-19 Từ Dũ

(SĐT nhn bệnh: 028.54044.352)

- Bệnh viện điều trị COVID-19 Hùng Vương

(SĐT nhận bệnh: 0328.046.850

028.38.550.585 (201 hoặc 317))

- Bệnh viện điều trị COVID-19 An Bình

(SĐT nhận bệnh: 028.3923.4359 (bấm 8153 hoặc 5000))

- Bệnh viện điều trị COVID-19 Phạm Ngọc Thạch

(SĐT nhận bệnh: 028.3957.5995, 028.38 55.0207)

- Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương

(SĐT nhận bệnh: 028.5448.4949, 0384.483.204)

- Bệnh viện điều trị COVID-19 Lê Minh Xuân

(SĐT nhận bệnh: 090 3717221)

- BV dã chiến thu dung điều trị COVID-10 số 5

(SĐT nhận bệnh: 0567.070.086)

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đi

(SĐT nhận bnh:

- Trong giờ hành chính: 028.39235476

- Ngoài giờ hành chính: 0918.723.871

8

- Huyện Nhà Bè

 

 

BV dã chiến điều trị COVID-19 Phước Lộc

(SĐT nhận bệnh: 0987.710.651)

 

PHỤ LỤC 2.

PHÂN CỤM BỆNH VIỆN TRONG CHUYỂN TUYẾN
(Ban hành kèm theo công văn số 8642/SYT-NVY ngày 18  tháng 11 năm 2021)

Trên địa bàn Thành phố hiện nay có 8 Bệnh viện / Trung tâm hồi sức (tng 3). Sở Y tế phân công các bệnh viện / trung tâm hi sức này làm cụm trưởng cho 8 cụm địa bàn, phụ trách chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 cho các cơ sở y tế trên địa bàn được phân công.

Tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn khi tiếp nhận, điều trị và chuyển viện người bệnh COVID-19 đều theo sự phân công địa bàn cụm.

Sự phân chia cụm để tiếp nhận, điều trị người bệnh COVID-19 chỉ là tương đối, Sở Y tế và cụm trưởng của các cụm sẽ phối hợp để điều phối chuyển viện người mắc COVID-19 giữa các cụm phù hợp với tình hình thực tế trong những thời điểm khác nhau khi có sự quá tải trong cụm.

+ Cụm 1:

- Địa bàn: thành phố Thủ Đức, Quận Bình Thạnh, Quận 4.

- Cụm trưởng: Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu).

- Thành viên:

o Các cơ sở y tế thu dung, điều trị COVID-19 trong cụm 1 bao gồm:

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Các bệnh viện dã chiến đóng trên địa bàn

Các bệnh viện đóng trên địa bàn

 

- Các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố Thủ Đức, Quận Bình Thạnh, Quận 4

- F0 đang cách ly tại nhà trên địa bàn thành phố Thủ Đức, Quận Bình Thạnh, Quận 4

1. Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3

2. Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 6

3. Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 8

4. Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Thủ Đức số 2

5. Bệnh viện dã chiến Thu Dung điều trị Covid tại Chung cư Bình Minh

6. Bệnh viện dã chiến Thu Dung điều trị Covid tại Chung cư C8

7. Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Thủ Đức số 2

8. Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Bình Thạnh số 1 (số 01 Chu Văn An)

1. Bệnh viện điều trị COVID-19 Thành phố Thủ Đức

Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu)

+ Cụm 2:

- Địa bàn: Quận Bình Tân, Quận 6, Huyện Bình Chánh

- Cụm trưởng: Trung tâm hồi sức bệnh viện Đại học Y dược Tp.HCM.

- Thành viên:

o Các cơ sở y tế thu dung, điều trị COVID-19 trong cụm 2 bao gồm:

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Các bệnh viện dã chiến đóng trên địa bàn

Các bệnh viện đóng trên địa bàn

 

- Các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn Quận Bình Tân, Quận 6, Huyện Bình Chánh

- F0 đang cách ly tại nhà trên địa bàn Quận Bình Tân, Quận 6, Huyện Bình Chánh

1. Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 13

2. Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Quận Bình Tân

3. Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Huyện Bình Chánh

1. Bệnh viện điều trị COVID- 19 Nhi Đồng Thành phố

Trung tâm hồi sức Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM

+ Cụm 3:

- Địa bàn: Quận 7, Quận 8, Huyện Cần Giờ.

- Cụm trưởng: Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 (do Bệnh viện Nhân dân Gia Định phụ trách).

- Thành viên:

o Các cơ sở y tế thu dung, điều trị COVID-19 trong cụm 3 bao gồm:

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Các bệnh viện dã chiến đóng trên địa bàn

Các bệnh viện đóng trên địa bàn

 

- Các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn Quận 7, Quận 8, Huyện Cần Giờ

- F0 dang cách ly tại nhà trên địa bàn Quận 7, Quận 8, Huyện Cần Giờ

1. Bệnh viện dã chiến điều trị Covid- 19 Quận 7 số 1

2. Bệnh viện dã chiến Điều trị COVID-19 Quận 8

 

Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16

+ Cụm 4:

- Địa bàn: Quận 10, Quận Tân Phú, Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi.

- Cụm trưởng: Trung tâm hồi sức Bệnh viện TW Huế.

- Thành viên:

o Các cơ sở y tế thu dung, điều trị COVID-19 trong cụm 4 bao gồm:

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Các bệnh viện dã chiến đóng trên địa bàn

Các bệnh viện đóng trên địa bàn

 

- Các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn Quận 10, Quận Tân Phú, Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi

- F0 đang cách ly tại nhà trên địa bàn Quận 10, Quận Tân Phú, Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi

1. Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 14

2. Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid - 19 Củ Chi

3. Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid - 19 số 1

1. Bệnh viện điều trị COVID- 19 Củ Chi

Trung tâm hồi sức Bệnh viện TW Huế

+ Cụm 5:

- Địa bàn: Qun Gò Vấp, Quận 12.

- Cụm trưởng: Trung tâm hồi sức Bệnh viện Quân Y 175.

- Thành viên:

o Các cơ sở y tế thu dung, điều trị COVID-19 trong cụm 5 bao gồm:

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Các bệnh viện dã chiến đóng trên địa bàn

Các bệnh viện đóng trên địa bàn

 

- Các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn Quận Gò Vấp, Quận 12

F0 đang cách ly tại nhà trên địa bàn Quận Gò Vấp, Quận 12

 

1. Bệnh viện điều trị COVID-19 Quận Gò Vấp

Trung tâm hồi sức Bệnh viện Quân Y 175

+ Cụm 6:

- Địa bàn: Quận Tân Bình, Quận Phú Nhuận.

- Cụm trưởng: Bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình (do Bệnh viện Thống Nhất phụ trách).

- Thành viên:

o Các cơ sở y tế thu dung, điều trị COVID-19 trong cụm 6 bao gồm:

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Các bệnh viện dã chiến đóng trên địa bàn

Các bệnh viện đóng trên địa bàn

 

- Các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn Quận Tân Bình, Quận Phú Nhuận

- F0 đang cách ly tại nhà trên địa bàn Quận Tân Bình, Quận Phú Nhuận

1. Bệnh viện dã chiến Điều trị COVID- 19 Phú Nhuận số 2 (128 Nguyễn Trọng Tuyển)

2. Bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình

 

Bệnh viện Thống Nhất

+ Cụm 7:

- Địa bàn: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 11, Bệnh viện điều trị COVID-19 Lê Minh Xuân.

- Cụm trưởng: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

- Thành viên:

o Các cơ sở y tế thu dung, điều trị COVID-19 trong cụm 7 bao gồm:

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Các bệnh viện dã chiến đóng trên địa bàn

Các bệnh viện đóng trên địa bàn

 

- Các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 11

- F0 đang cách ly tại nhà trên địa bàn Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 11

1. Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-10 số 5

2. Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-10 quận 1

3. Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-10 quận 5

4. Bệnh viện Dã chiến Quận 11

1. Bệnh viện điều trị COVID- 19 Nhi Đồng 2

2. Bệnh viện điều trị COVID-19 Từ Dũ

3. Bệnh viện điều trị COVID-19 Hùng Vương

4. Bệnh viện điều trị COVID-19 An Bình

5. Bệnh viện điều trị COVID-19 Phạm Ngọc Thạch

6. Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

+ Cụm 8:

- Địa bàn: Huyện Nhà Bè.

- Cụm trưởng: BV dã chiến điều trị COVID-19 Phước Lộc.

- Tnh viên:

o Các cơ sở y tế thu dung, điều trị COVID-19 trong cụm 8 bao gồm:

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Các bệnh viện dã chiến đóng trên địa bàn

Các bệnh viện đóng trên địa bàn

 

- Các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn Huyện Nhà Bè

- F0 đang cách ly tại nhà trên địa bàn Huyện Nhà Bè

 

 

BV dã chiến điều trị COVID-19 Phước Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8642/SYT-NVY

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8642/SYT-NVY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2021
Ngày hiệu lực18/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8642/SYT-NVY

Lược đồ Công văn 8642/SYT-NVY 2021 sẵn sàng thu dung người bệnh COVID19 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8642/SYT-NVY 2021 sẵn sàng thu dung người bệnh COVID19 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8642/SYT-NVY
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTăng Chí Thượng
        Ngày ban hành18/11/2021
        Ngày hiệu lực18/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8642/SYT-NVY 2021 sẵn sàng thu dung người bệnh COVID19 Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8642/SYT-NVY 2021 sẵn sàng thu dung người bệnh COVID19 Hồ Chí Minh

              • 18/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực