Công văn 8644/VPCP-KGVX

Công văn 8644/VPCP-KGVX năm 2020 về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8644/VPCP-KGVX 2020 Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8644/VPCP-KGVX
V/v Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 130/BC-LĐTBXH ngày 24 tháng 9 năm 2020), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo để Quốc hội cho phép bổ sung nội dung về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 vào chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp thu ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Quốc gia, hoàn thiện Báo cáo đề xuất Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trình Chính phủ trước ngày 17 tháng 10 năm 2020 để báo cáo Quốc hội; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững giai đoạn 2021 - 2030.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, NN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03). PL

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8644/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8644/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2020
Ngày hiệu lực15/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(20/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8644/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 8644/VPCP-KGVX 2020 Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8644/VPCP-KGVX 2020 Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8644/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành15/10/2020
        Ngày hiệu lực15/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (20/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8644/VPCP-KGVX 2020 Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8644/VPCP-KGVX 2020 Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP

              • 15/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực