Công văn 866/GSQL-TH

Công văn 866/GSQL-TH năm 2016 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 866/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu E 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 866/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Tiếp theo công văn số 749/GSQL-TH ngày 6/6/2016 về việc đề nghị Cục Hải quan TP. Cần Thơ báo cáo và gửi hồ sơ liên quan đến vướng mắc bổ sung C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 36/2010/TT-BCT:

+ Để được hưởng ưu đãi thuế quan, bản gốc C/O mẫu E sẽ được nộp cho cơ quan hải quan tại thời Điểm làm thủ tục nhập khẩu phù hợp với quy định của pháp luật bên nhập khẩu (Điều 14, Phụ lục 2)

+ C/O mẫu E có hiệu lực trong vòng 01 năm kể từ ngày cấp, và phải được nộp cho cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu trong thời hạn đó (Điều 15, Phụ lục 2)

- Theo quy định tại Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 7/5/2007, CO phải được nộp tại thời Điểm đăng ký tờ khai. Trong trường hợp chưa có C/O đxuất trình, có thể chậm nộp C/O nhưng phải có văn bản đ nghị được chậm nộp khi đăng ký tờ khai hải quan.

Căn cứ các quy định trên, đối với các tờ khai phát sinh trước thời Điểm hiệu lực của Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 nêu tại công văn dẫn trên của Cục Hải quan TP. Cần Thơ, tại thời Điểm đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp không nộp C/O và không có công văn xin chậm nộp. Do vậy, cơ quan Hải quan không có căn cứ để chấp nhận cho doanh nghiệp được nộp bsung C/O mẫu E.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 866/GSQL-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu866/GSQL-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2016
Ngày hiệu lực28/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 866/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu E 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 866/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu E 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu866/GSQL-TH
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýÂu Anh Tuấn
        Ngày ban hành28/06/2016
        Ngày hiệu lực28/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 866/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu E 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 866/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu E 2016

           • 28/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực