Công văn 866/NHCS-TDNN

Công văn 866/NHCS-TDNN năm 2019 về nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 866/NHCS-TDNN 2019 về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa


NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 866/NHCS-TDNN
V/v nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2019 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện việc nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo và một số chương trình tín dụng được áp dụng mức cho vay tối đa như đối với hộ nghèo từng thời kỳ và nâng thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo kể từ ngày 01/3/2019, như sau:

1. Nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay.

Theo đó, các chương trình tín dụng được Thủ tướng Chính phủ quy định mức cho vay tối đa không vượt quá mức cho vay tối đa áp dụng đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ được nâng mức cho vay tối đa lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay, cụ thể:

- Chương trình cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ cận nghèo.

- Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

- Chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Nâng thời hạn cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo lên 120 tháng. Theo đó, chương trình cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg có thời hạn cho vay thực hiện như cho vay đối với hộ nghèo được nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng.

3. Mức cho vay và thời hạn cho vay cụ thể đối với từng hộ vay được căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả nợ của hộ vay và nguồn vốn cho vay của NHCSXH. Trường hợp, hộ vay thuộc đối tượng của các chương trình tín dụng nêu trên đang sử dụng vốn vay có hiệu quả, thực hiện trả lãi đúng kỳ hạn theo thỏa thuận, nếu có nhu cầu vay thêm vốn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh khả thi thì có thể vay bổ sung nhưng mức dư nợ không vượt quá 100 triệu đồng/hộ.

4. Chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố và các Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện chủ động báo cáo UBND và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cùng cấp, phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với các chương trình tín dụng nêu trên; làm tốt công tác tuyên truyền, giám sát trước, trong và kiểm tra sau cho vay, để đảm bảo việc cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tồn tại.

Nhận được văn bản này, yêu cầu chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, báo cáo Tổng Giám đốc (qua Ban Tín dụng Người nghèo) xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên; (Để p/h thực hiện)
- Hội Liên hiệp Phụ nữ VN;
(Để p/h thực hiện)
- Hội Nông dân VN;
(Để p/h thực hiện)
- Hội Cựu chiến binh VN;
(Để p/h thực hiện)
- TW Đoàn Thanh niên CS HCM
; (Để p/h thực hiện)
- T
ng Giám đốc (để b/c);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các Phó Tổng Giám đốc, Kế t
oán trưởng;
- Các Ban CMNV tại HSC;
- TT CNTT, TTĐT, SGD;
- Lưu: VT
, TDNN.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 866/NHCS-TDNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu866/NHCS-TDNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 866/NHCS-TDNN

Lược đồ Công văn 866/NHCS-TDNN 2019 về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 866/NHCS-TDNN 2019 về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu866/NHCS-TDNN
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Chính sách Xã hội
        Người kýNguyễn Văn Lý
        Ngày ban hành22/02/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 866/NHCS-TDNN 2019 về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa

              Lịch sử hiệu lực Công văn 866/NHCS-TDNN 2019 về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa

              • 22/02/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực