Công văn 867/TTg-KTN

Công văn 867/TTg-KTN về Nhà đầu tư Dự án xây dựng đường song hành Hà Huy Giáp kết nối từ cầu Phú Long đến quốc lộ 1A, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 867/TTg-KTN Nhà đầu tư Dự án xây dựng đường song hành Hà Huy Giáp


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 867/TTg-KTN
V/v Nhà đầu tư Dự án xây dựng đường song hành Hà Huy Giáp kết nối từ cầu Phú Long đến quốc lộ 1A, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 1076/UBND-ĐTMT ngày 12 tháng 3 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2096/BKH-KCHT&ĐT ngày 01 tháng 4 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 4519/BTC-ĐT ngày 12 tháng 4 năm 2010), Bộ Xây dựng (công văn số 509/BXD-HĐXD ngày 29 tháng 3 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1905/BGTVT-KHĐT ngày 30 tháng 3 năm 2010) về việc Nhà đầu tư Dự án xây dựng đường song hành Hà Huy Giáp kết nối từ cầu Phú Long đến quốc lộ 1A, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trình Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi Điều 12, Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2010.

2. Cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được thông qua Đề xuất dự án, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng đường song hành Hà Huy Giáp kết nối từ cầu Phú Long đến quốc lộ 1A, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Việc lựa chọn Nhà đầu tư Dự án thực hiện theo quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TC, GTVT, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, PL, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (21b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 867/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu867/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2010
Ngày hiệu lực27/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 867/TTg-KTN

Lược đồ Công văn 867/TTg-KTN Nhà đầu tư Dự án xây dựng đường song hành Hà Huy Giáp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 867/TTg-KTN Nhà đầu tư Dự án xây dựng đường song hành Hà Huy Giáp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu867/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành27/05/2010
        Ngày hiệu lực27/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 867/TTg-KTN Nhà đầu tư Dự án xây dựng đường song hành Hà Huy Giáp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 867/TTg-KTN Nhà đầu tư Dự án xây dựng đường song hành Hà Huy Giáp

             • 27/05/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/05/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực