Công văn 8676/VPCP-KTN

Công văn 8676/VPCP-KTN sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8676/VPCP-KTN sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8676/VPCP-KTN
V/v sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 7348/BGTVT-KHCN ngày 6 tháng 9 năm 2012, ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 1625/BXD-KHCN ngày 21 tháng 9 năm 2012), Bộ Tài chính (công văn số 13476/BTC-ĐT ngày 4 tháng 10 năm 2012), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7735/BKHĐT-KCHTĐT ngày 05 tháng 10 năm 2012) về việc triển khai các dự án thí điểm sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng; ý kiến các cơ quan liên quan tại cuộc họp ngày 22 tháng 10 năm 2012 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải sớm xây dựng và ban hành quy định các khu vực phải sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng và các quy định liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thi công và duy tu, bảo dưỡng mặt đường bê tông xi măng để áp dụng, thực hiện trong phạm vi cả nước.

2. Bộ Giao thông vận tải quyết định lựa chọn dự án thí điểm sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật; chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan lập phương án huy động nguồn vốn để thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: TC, XD, KHĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng, các Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT;

- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8676/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8676/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2012
Ngày hiệu lực30/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8676/VPCP-KTN sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8676/VPCP-KTN sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8676/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành30/10/2012
        Ngày hiệu lực30/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8676/VPCP-KTN sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8676/VPCP-KTN sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng

              • 30/10/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/10/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực