Công văn 868/TTg-KTN

Công văn 868/TTg-KTN năm 2015 về chuyển giao Cảng biển Diêm Điền về Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quản lý, khai thác do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 868/TTg-KTN 2015 chuyển giao Cảng biển Diêm Điền Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quản lý


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 868/TTg-KTN
V/v chuyển giao Cảng biển Diêm Điền về Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quản , khai thác

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (Công văn số 6040/BGTVT-QLDN ngày 14 tháng 5 năm 2015) và Tài chính (Công văn số 6950/BTC-TCDN ngày 26 tháng 5 năm 2015) về việc chuyển giao kết cấu hạ tầng Cảng biển Diêm Điền về Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quản lý, khai thác, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương chuyển giao nguyên trạng Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Diêm Điền, bao gồm cả kết cấu hạ tầng Cảng Diêm Điền về Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quản lý, khai thác.

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan hướng dẫn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy xây dựng phương án chuyển giao; đồng thời, tổ chức thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án chuyển giao theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, V.III, NC, HC;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 868/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu868/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2015
Ngày hiệu lực18/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 868/TTg-KTN 2015 chuyển giao Cảng biển Diêm Điền Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 868/TTg-KTN 2015 chuyển giao Cảng biển Diêm Điền Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quản lý
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu868/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành18/06/2015
        Ngày hiệu lực18/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 868/TTg-KTN 2015 chuyển giao Cảng biển Diêm Điền Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quản lý

              Lịch sử hiệu lực Công văn 868/TTg-KTN 2015 chuyển giao Cảng biển Diêm Điền Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quản lý

              • 18/06/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/06/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực