Công văn 8680/VPCP-KTN

Công văn 8680/VPCP-KTN về chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Hàng không Mê Kông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8680/VPCP-KTN chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Hàng không


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8680/VPCP-KTN
V/v chuyển nhượng cổ phần của C.ty cổ phần Hàng không Mê Kông

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6379/BGTVT-VT ngày 10 tháng 10 năm 2011), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7824/BKHĐT- KCHTĐT ngày 14 tháng 11 năm 2011), Tài chính (công văn số 14681/BTC-TCDN ngày 01 tháng 11 năm 2011) về hoạt động vận chuyển hàng không và việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Hàng không Mê Kông, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, làm rõ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên; lấy ý kiến của Bộ Công an trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Công an, Ngoại giao;
- VPCP: BTCN, các PCN:  Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn;
 các Vụ: KTTH, ĐMDN, QHQT, PL, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3)LM.22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8680/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8680/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2011
Ngày hiệu lực06/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8680/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 8680/VPCP-KTN chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Hàng không


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8680/VPCP-KTN chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Hàng không
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8680/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành06/12/2011
        Ngày hiệu lực06/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8680/VPCP-KTN chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Hàng không

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8680/VPCP-KTN chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Hàng không

              • 06/12/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/12/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực