Công văn 8687/BTC-ĐT

Công văn 8687/BTC-ĐT thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 8687/BTC-ĐT thời hạn thực hiện thanh toán vốn đầu tư đối với dự án đã được thay thế bởi Công văn 17565/BTC-ĐT thực hiện và thanh toán vốn dự án lâm sinh thuộc Kế hoạch và được áp dụng kể từ ngày 19/12/2012.

Nội dung toàn văn Công văn 8687/BTC-ĐT thời hạn thực hiện thanh toán vốn đầu tư đối với dự án


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8687/BTC-ĐT
V/v thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91.

 

Thực hiện văn bản số 4584/VPCP-KTTH ngày 25/6/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thời hạn thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh, Bộ Tài chính hướng dẫn thời gian thanh toán vốn đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước như sau:

1. Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn ngân sách nhà nước thời gian thanh toán đến hết ngày 31 tháng 3 năm sau.

2. Đối với kế hoạch năm 2011: Thời gian thanh toán các dự án vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn ngân sách nhà nước của năm 2011 được thực hiện đến hết ngày 30/6/2012.

Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTCP Vũ Văn Ninh (để báo cáo);
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Kho bạc nhà nước (để thực hiện);
- Kho bạc nhà nước các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8687/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8687/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2012
Ngày hiệu lực28/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8687/BTC-ĐT thời hạn thực hiện thanh toán vốn đầu tư đối với dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8687/BTC-ĐT thời hạn thực hiện thanh toán vốn đầu tư đối với dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8687/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Hữu Chí
        Ngày ban hành28/06/2012
        Ngày hiệu lực28/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8687/BTC-ĐT thời hạn thực hiện thanh toán vốn đầu tư đối với dự án

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8687/BTC-ĐT thời hạn thực hiện thanh toán vốn đầu tư đối với dự án