Công văn 8692/VPCP-V.III

Công văn 8692/VPCP-V.III năm 2015 về Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016 - 2020” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8692/VPCP-VIII Đề án công tác tuyên truyền vận động vùng đồng bào DTTS miền núi 2016 2020


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8692/VPCP-V.III
V/v Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016 - 2020”

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Tờ trình s 22/TTr-UBDT ngày 28 tháng 8 năm 2015 về phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, đây là một đ án cn thiết, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao y ban Dân tộc:

1. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7146/VPCP-V.III ngày 10 tháng 9 năm 2015; xác định rõ sự cần thiết xây dựng và vị trí của Đ án này trong Khung hệ thống chính sách dân tộc và chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020; xác định nội dung, phạm vi của Đề án, tránh trùng lắp với nội dung tuyên truyền đang được các Bộ, ngành thực hiện thông qua các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 và dự kiến xây dựng trong chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020.

2. Tiếp tục làm rõ một số nội dung cụ thể: Cơ sở để đề ra các mục tiêu cụ thể của Đề án cũng như giải pháp thực hiện gắn với kế hoạch triển khai, bảo đảm khả thi khi thực hiện; làm rõ nhiệm vụ và mối quan hệ giữa Ủy ban Dân tộc và các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, các địa phương trong việc triển khai hoạt động tuyên truyền; khái toán phần ngân sách nhà nước chi (phân theo nguồn vốn sự nghiệp và nguồn vốn đầu tư) cho những nhiệm vụ chi của Đề án không thuộc nội dung dự toán chi thường xuyên và chưa có trong danh mục chi của các chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt, thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015 và dự kiến xây dựng, thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020, phù hợp điều kiện ngân sách nhà nước.

3. Trên cơ sở đó, tổng hợp và hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 12 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ;
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;
-
Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8692/VPCP-V.III

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8692/VPCP-V.III
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2015
Ngày hiệu lực22/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8692/VPCP-VIII Đề án công tác tuyên truyền vận động vùng đồng bào DTTS miền núi 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8692/VPCP-VIII Đề án công tác tuyên truyền vận động vùng đồng bào DTTS miền núi 2016 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8692/VPCP-V.III
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành22/10/2015
        Ngày hiệu lực22/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8692/VPCP-VIII Đề án công tác tuyên truyền vận động vùng đồng bào DTTS miền núi 2016 2020

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8692/VPCP-VIII Đề án công tác tuyên truyền vận động vùng đồng bào DTTS miền núi 2016 2020

              • 22/10/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/10/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực