Công văn 870/TTg-KTTH

Công văn 870/TTg-KTTH năm 2014 về tạm ứng vốn hợp đồng đối với nguồn vốn ODA, vay ưu đãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 870/TTg-KTTH 2014 tạm ứng vốn hợp đồng nguồn vốn ODA vay ưu đãi


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 870/TTg-KTTH
V/v tạm ứng vốn hợp đồng đối với nguồn vốn ODA, vay ưu đãi

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 6248/BTC-QLN ngày 14 tháng 5 năm 2014 về việc thanh toán tạm ứng cho các hợp đồng của dự án vay vốn ODA và vay ưu đãi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc tạm ứng hp đồng đi với nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 và Nghị định s 207/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy định về mức tạm ứng vốn hợp đồng quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên để xây dựng phương án, lộ trình tiến tới bố trí đủ vốn đầu tư nguồn vốn nước ngoài trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, trình cấp có thẩm quyền theo quy định./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NN&PTNT, GTVT, Y tế;
- VPCP: BTCN, PCN, các Vụ: KTN, V.III, QHQT, TH, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 870/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu870/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2014
Ngày hiệu lực06/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 870/TTg-KTTH 2014 tạm ứng vốn hợp đồng nguồn vốn ODA vay ưu đãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 870/TTg-KTTH 2014 tạm ứng vốn hợp đồng nguồn vốn ODA vay ưu đãi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu870/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành06/06/2014
        Ngày hiệu lực06/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 870/TTg-KTTH 2014 tạm ứng vốn hợp đồng nguồn vốn ODA vay ưu đãi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 870/TTg-KTTH 2014 tạm ứng vốn hợp đồng nguồn vốn ODA vay ưu đãi

           • 06/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực