Công văn 870/UBND-XDCB

Công văn 870/UBND-XDCB thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 870/UBND-XDCB thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 870/UBND-XDCB
V/v thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

Thái Bình, ngày 18 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh.

 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 12/TTr-SXD ngày 03/6/2008 về việc thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Giao cho Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, cụ thể là:

1. Mục 5, Thông tư số 09/2008/TT-BXD: Điều chỉnh giá gói thầu sau khi đã lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung, được thực hiện như sau:

Chủ đầu tư điều chỉnh giá gói thầu theo công thức:

Giá gói thầu sau khi điều chỉnh

=

Giá gói thầu đã được duyệt

+

Giá trị dự toán bổ sung

-

Tỷ lệ (%) giảm giá (nếu có) của giá gói thầu được duyệt

x

Giá trị dự toán bổ sung

2. Các nội dung khác thực hiện như Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Nhận công văn này, yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu VT, XDCB, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Đình Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 870/UBND-XDCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu870/UBND-XDCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2008
Ngày hiệu lực18/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 870/UBND-XDCB thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 870/UBND-XDCB thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu870/UBND-XDCB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýHoàng Đình Thạch
        Ngày ban hành18/06/2008
        Ngày hiệu lực18/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 870/UBND-XDCB thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD

           Lịch sử hiệu lực Công văn 870/UBND-XDCB thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD

           • 18/06/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực