Công văn 8712/BNN-QLCL

Công văn 8712/BNN-QLCL năm 2015 triển khai Đợt cao điểm hành động Năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8712/BNN-QLCL 2015 triển khai đợt cao điểm hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm nông nghiệp 2015


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8712/BNN-QLCL
V/v triển khai Đợt cao điểm hành động Năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương

Trong 09 tháng đầu năm 2015, các địa phương trong cả nước đã tích cực triển khai Năm Vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp và đã có nhiều chuyn biến như hệ thống văn bản pháp luật về chất lượng, ATTP được hoàn thiện; nông dân, doanh nghiệp được phổ biến, hướng dẫn áp dụng quy trình sản xuất an toàn và liên kết, hình thành ngày càng nhiều các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; nhiều vụ vi phạm pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP được phát hiện, xử lý, thông tin đến người tiêu dùng ... Tuy nhiên một số vấn đề tồn tại đã lâu, gây bức xúc trong dư luận chậm được giải quyết như: nhiều cơ sở, đặc biệt là các cơ sở giết mổ xếp loại C sau hai lần kiểm tra chưa được xử lý; việc buôn bán, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi chưa được ngăn chặn; tồn dư thuốc BVTV trong rau, quả; kháng sinh, chất bảo quản trong thịt gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi còn ở mức cao gây bất an cho người tiêu dùng; uy tín của doanh nghiệp, ca hàng nông sản, thủy sản Việt Nam bị ảnh hưởng.

Đgiải quyết các tồn tại nêu trên, tạo niềm tin cho người tiêu dùng nông sản thực phẩm dịp lễ, Tết cuối năm, ngày 19/10/2015, Bộ NN&PTNT tổ chức phát động Đợt cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp (Bản Kế hoạch đã được ph biến tại Hội nghị trực tuyến với địa phương ngày 19/10/2015 và được đăng tải trên website Cục Quản lý Cht lượng Nông Lâm sản và Thủy sản: http://www.nafiqad.gov.vn/a-tin-tuc-su-kien).

Đđảm bảo Đợt cao điểm hành động Năm VSATTP đạt kết quả cao nhất so với mục tiêu đề ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở ban ngành và tổ chức chính trị xã hội tại địa phương tập trung nguồn lực triển khai các nội dung trọng tâm sau:

1. Bám sát mục tiêu, nội dung bản Kế hoạch của Bộ để xây dựng và trình UBND tỉnh/thành phố ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai Đợt cao điểm hành động Năm VSATTP cho phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh nông sản thực phm và nguồn lực hiện có của địa phương.

2. Tổ chức lễ phát động và hướng dẫn các cấp huyện, xã triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động Năm VSATTP; tng kết Đợt cao đim vào tháng 3/2016. Sở NN&PTNT tổng hợp, báo cáo hàng tháng kết quả triển khai đợt cao điểm hành động Năm VSATTP về UBND các tỉnh/thành phố và Bộ trước ngày 25 hàng tháng (qua Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đồng gửi qua email: vanthuan.nafi@mard.gov.vn; [email protected]) theo Mu báo cáo tại website của Cục. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc các Sở NN&PTNT báo cáo về Bộ (qua Cục Quản lý CL NLTS và các Tng Cục, Cục chuyên ngành) đđược hỗ trợ, hướng dẫn.

3. Một trong những nội dung quan trọng của Đợt cao điểm hành động Năm VSATTP là tổ chức liên kết, kết nối giữa người sản xuất và cơ sở kinh doanh, phân phối sản phẩm và giới thiệu địa chỉ các cơ sở kinh doanh, phân phối nông sản, thực phm an toàn có xác nhận. Vì vậy, cần cập nhật kịp thời kết quả kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (tính từ thời điểm triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT(nay là Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT) cho đến thời điểm báo cáo1).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố chỉ đạo Sở NN&PTNT tiếp tục cập nhật và gửi Danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra, xếp loại ATTP theo Thông tư “45” về Bộ NN&PTNT (qua Cục QLCL) trước ngày 25 hàng tháng và cùng phối hợp với ngành Công thương ở trung ương và địa phương tổ chức kết nối sản xuất - tiêu thụ, xác nhận sản phẩm an toàn và quảng bá sản phm an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vậy đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Tổng Cục, Cục chuyên ngành thuộc Bộ NN&PTNT (để p/hợp);
- SNN&PTNT các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, VP, QLCL (145).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 1 Theo yêu cầu tại công văn số 2060/QLCL-KH ngày 07/8/2015 về việc kiểm điểm việc cung cấp thông tin báo cáo về chất lượng, ATTP

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8712/BNN-QLCL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8712/BNN-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2015
Ngày hiệu lực23/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8712/BNN-QLCL 2015 triển khai đợt cao điểm hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm nông nghiệp 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8712/BNN-QLCL 2015 triển khai đợt cao điểm hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm nông nghiệp 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8712/BNN-QLCL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành23/10/2015
        Ngày hiệu lực23/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8712/BNN-QLCL 2015 triển khai đợt cao điểm hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm nông nghiệp 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8712/BNN-QLCL 2015 triển khai đợt cao điểm hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm nông nghiệp 2015

           • 23/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực