Công văn 872/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 872/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 872/LĐTBXH-LĐTL 2015 hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 872/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 249/LĐTBXH-CSLĐ ngày 05/02/2015 của quý Sở đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về thực hiện chế độ thai sản khi người lao động đang trong thời gian điều trị vết thương do bị tai nạn lao động

Theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội hiện hành, người lao động đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội về điều kiện hưởng chế độ thai sản thì được hưởng chế độ thai sản. Vì vậy, việc cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả chế độ thai sản cho người lao động không ảnh hưởng tới trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 144 của Bộ luật Lao động 2012.

2. Về tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Ngày 12/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, trong đó tại Điều 25 hướng dẫn tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động. Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định nêu trên (trong đó có nội dung về tiền lương làm thêm giờ). Trong thời gian chờ ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định nêu trên, đề nghị Sở căn cứ quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ và tham khảo hướng dẫn tại công văn số 4663/LĐTBXH-LĐTL ngày 09/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn thực hiện (kèm theo).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và hướng dẫn các công ty thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tống Văn Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 872/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu872/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2015
Ngày hiệu lực13/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 872/LĐTBXH-LĐTL 2015 hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 872/LĐTBXH-LĐTL 2015 hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu872/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Văn Lai
        Ngày ban hành13/03/2015
        Ngày hiệu lực13/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 872/LĐTBXH-LĐTL 2015 hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 872/LĐTBXH-LĐTL 2015 hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động

           • 13/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực