Công văn 872/VPCP-CN

Công văn 872/VPCP-CN về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 872/VPCP-CN 2020 điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/VPCP-CN
V/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 10032/TTr-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2019), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8633/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 11 năm 2019), Tài chính (văn bản số 13910/BTC-ĐT ngày 15 tháng 11 năm 2019), Xây dựng (văn bản số 2841/BXD-HTKT ngày 29 tháng 11 năm 2019), Quốc phòng (văn bản số 12466/BQP-TM ngày 09 tháng 11 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 6107/BTNMT-KTTC ngày 19 tháng 11 năm 2019), Công Thương (văn bản số 8454/BCT-KH ngày 06 tháng 11 năm 2019) về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và đnh hướng đến năm 2030 (Quy hoạch), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu, làm rõ và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch như ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên (xin gửi kèm theo), trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, QP, TN&MT, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN, c
ác Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, NN, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 872/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu872/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2020
Ngày hiệu lực07/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(21/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 872/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 872/VPCP-CN 2020 điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 872/VPCP-CN 2020 điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu872/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành07/02/2020
        Ngày hiệu lực07/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (21/02/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 872/VPCP-CN 2020 điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 872/VPCP-CN 2020 điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam

              • 07/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực