Công văn 873/TCHQ-KTTT

Công văn số 873/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu xe mô tô chuyên dụng phục vụ dự án do Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên tài trợ

Nội dung toàn văn Công văn 873/TCHQ-KTTT miễn thuế nhập khẩu xe mô tô chuyên dụng phục vụ dự án do Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên tài trợ


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 873/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn thuế NK xe mô tô tài trợ phục vụ dự án

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 121/UBND-KTTH ngày 16/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc miễn thuế nhập khẩu xe mô tô chuyên dụng phục vụ dự án do Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên tài trợ. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2, Mục II, Phần A, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn thi hành thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu; Thì hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại của các Chính phủ, các tổ chức Liên hợp quốc, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ (NGO) nước ngoài, các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người nước ngoài cho Việt Nam và ngược lại, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, hoặc các mục đích nhân đạo khác được thực hiện thông qua các văn kiện chính thức giữa hai bên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Các khoản trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh; Thuộc đối tượng không chịu thuế.

Trường hợp 04 xe môtô của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam được Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên – Chương trình Đông Dương tài trợ nếu là hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nêu trên, thì gửi các giấy tờ liên quan đến Vụ Tài chính đối ngoại Bộ Tài chính để được cấp giấy xác nhận hàng hóa viện trợ trên cơ sở đó làm việc với hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng để được giải quyết cụ thể.

Trường hợp không phải là hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại thì phải nộp đủ thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 873/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu873/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2006
Ngày hiệu lực06/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 873/TCHQ-KTTT miễn thuế nhập khẩu xe mô tô chuyên dụng phục vụ dự án do Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 873/TCHQ-KTTT miễn thuế nhập khẩu xe mô tô chuyên dụng phục vụ dự án do Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu873/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành06/03/2006
        Ngày hiệu lực06/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 873/TCHQ-KTTT miễn thuế nhập khẩu xe mô tô chuyên dụng phục vụ dự án do Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên tài trợ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 873/TCHQ-KTTT miễn thuế nhập khẩu xe mô tô chuyên dụng phục vụ dự án do Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên tài trợ

            • 06/03/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/03/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực