Công văn 8734/VPCP-KGVX

Công văn 8734/VPCP-KGVX năm 2014 giải quyết chế độ cho lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới ở các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976-1980 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8734/VPCP-KGVX năm 2014 chế độ lao động tiền trạm kinh tế mới phía Nam 1976 1980


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 8734/VPCP-KGVX
V/v giải quyết chế độ cho lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới các tnh phía Nam thời kỳ 1976-1980

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: B Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đ nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (tại văn bản số 2413/UBND-TCD ngày 15 tháng 8 năm 2014) và ý kiến của Bộ Tài chính (tại công văn số 14497/BTC-HCSN ngày 13 tháng 10 năm 2014 và số 8429/BTC-HCSN ngày 01 tháng 7 năm 2013), Bộ Nội vụ (tại công văn số 1507/BNV-CTTN ngày 03 tháng 5 năm 2013), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (tại công văn số 1578/LĐTBXH-LĐTL ngày 09 tháng 5 năm 2013), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại công văn số 1652/BNN-TCCB ngày 20 tháng 5 năm 2013), Bộ Quốc phòng (tại công văn số 3742/BQP-VP ngày 22 tháng 5 năm 2013), Thanh tra Chính phủ (tại công văn số 28/TTCP-CI ngày 15 tháng 7 năm 2013), Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản H Chí Minh (tại công văn số 579/TWĐTN ngày 07 tháng 5 năm 2013) và Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam (tại công văn số 123/2013/HCTNXPVN ngày 08 tháng 5 năm 2013) về giải quyết chế độ cho lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới của tỉnh Thái Bình làm nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976-1980, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phi hợp với các Bộ, cơ quan và các địa phương liên quan nghiên cứu việc giải quyết chế độ đối với lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới của các địa phương còn lại làm nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976-1980, trình Th tướng Chính phủ trong quý III năm 2015;

Văn phòng Chính ph xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Quốc phòng, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT;
- Trung ương Đoàn TNCS H Chí Minh;
- Hội Cựu TNXP Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN. Trợ lý TTCP; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, V.I, V.III, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8734/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8734/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2014
Ngày hiệu lực03/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8734/VPCP-KGVX năm 2014 chế độ lao động tiền trạm kinh tế mới phía Nam 1976 1980


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8734/VPCP-KGVX năm 2014 chế độ lao động tiền trạm kinh tế mới phía Nam 1976 1980
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8734/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành03/11/2014
        Ngày hiệu lực03/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8734/VPCP-KGVX năm 2014 chế độ lao động tiền trạm kinh tế mới phía Nam 1976 1980

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8734/VPCP-KGVX năm 2014 chế độ lao động tiền trạm kinh tế mới phía Nam 1976 1980

              • 03/11/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/11/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực