Công văn 874/TCT-DNNN

Công văn số 874/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động bưu chính, viễn thông

Nội dung toàn văn Công văn 874/TCT-DNNN kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) hoạt động bưu chính, viễn thông


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 874/TCT-DNNN
V/v: Kê khai nộp thuế (GTGT) đối với hoạt động bưu chính, viễn thông

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

 

Trả lời công văn số 18/CT-TTHT ngày 5/1/2006 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động bưu chính, viễn thông; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung tại điểm 5.2 công văn số 1657 TCT/DNNN ngày 7/6/2004 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về kê khai và nộp thuế GTGT đối với hoạt động bưu chính viễn thông theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: Khi thực hiện phân chia doanh thu giữa các đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính viễn thông các đơn vị phải sử dụng hóa đơn GTGT, đồng thời các đơn vị thực hiện kê khai hạch toán thuế GTGT đầu ra tương ứng với doanh thu được phân chia.

Theo nội dung nêu trên, trường hợp Bưu điện tỉnh Lâm Đồng cung cấp dịch vụ cho các đơn vị thành viên của Tổng công ty hoặc ngược lại thì Bưu điện tỉnh và đơn vị thành viên phải xuất hóa đơn GTGT và nộp thuế GTGT đầu ra đối với phần dịch vụ mà Bưu điện tỉnh và các đơn vị thành viên đã cung cấp cho nhau theo quy định. Các đơn vị thành viên của Tổng công ty không thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT theo tỷ lệ là 3% trên doanh thu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Lâm Đồng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bưu điện tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 874/TCT-DNNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu874/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2006
Ngày hiệu lực10/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 874/TCT-DNNN kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) hoạt động bưu chính, viễn thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 874/TCT-DNNN kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) hoạt động bưu chính, viễn thông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu874/TCT-DNNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Cúc
        Ngày ban hành10/03/2006
        Ngày hiệu lực10/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 874/TCT-DNNN kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) hoạt động bưu chính, viễn thông

             Lịch sử hiệu lực Công văn 874/TCT-DNNN kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) hoạt động bưu chính, viễn thông

             • 10/03/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/03/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực